PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
17 tammi 2019

PIL huoltaa Kauhajoella

Paloilmoitinlaitteistoja on huollettava säännöllisesti. Kiinteistön omistajalle huolettomin tapa huolehtia asiasta on vuosisopimus. Yksi uusimmista huoltosopimuksistamme tehtiin Kauhajoen kaupungin kanssa. Hoidamme tämän vuoden alusta kaupungin toimitilapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen paloilmoittimien vuosihuollot.

18 joulu 2018

PIL toivottaa hyvää joulua!

Kiitos kuluneesta vuodesta. Rauhallista joulua ja menestyksekästä vuotta 2019. Palvelemme asiakkaitamme myös välipäivinä normaaliin tapaan.

17 joulu 2018

Paloilmoitinliikkeenä Aleksintorin uudistuksessa

Keravan ydinkeskusta muuttuu reipasta vauhtia, kun entiseen Aleksintorin kortteliin rakennetaan kauppakeskus, asuntoja sekä näille yhteinen pysäköintilaitos. Naapurikortteliin on vielä tulossa neljä asuinkerrostaloa.

Entisen Aleksintorin purkutyöt käynnistyivät lokakuussa 2016, ja korttelin varsinainen rakentaminen alkoi helmikuussa 2017. Nyt kaksi vuotta myöhemmin Kauppakeskus Karuselli on juuri avattu ja paikka pursuaa uudenlaista elämää. Liiketiloja on noin 5500 m² ja pysäköintihallissa tilat lähes 200 autolle.

PIL toimi projektissa paloilmoitinliikkeenä sähköurakoitsija DT Systemsin alihankkijana. Kompleksiin asennettiin sprinklerin kanssa kommunikoiva Schneiderin Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskus sekä hälyttimiä ja palopainikkeita. Kaikki julkiset tilat on varustettu sprinkereillä.

29 marras 2018

Paloilmoitinjärjestelmä öljynjalostamoon

Nesteen Porvoon jalostamo-toiminnot sijaitsevat Kulloossa Kilpilahden teollisuusalueella. Jalostamon tuotanto on pitkälle automatisoitua eikä se saa missään vaiheessa häiriintyä.

ABB:n Process Industries -yksikkö rakentaa paraikaa säiliöalueelle uutta muuntamoa, johon moduulit tulevat Itävallasta. Suunnittelemme muuntamoon paloilmoitinjärjestelmän turvaamaan häiriötöntä sähkönjakelua.

26 marras 2018

Musiikkitalossa savuaa

Helsingin Musiikkitalon avajaisten jälkeen talossa on ollut tuhansia konsertteja ja tapahtumia, joista osassa on käytetty savu- ja muita pyroteknisiä tehosteita tuomaan lisää draamaa näyttämölle. Jos esimerkiksi paloilmaisimet ja savunpoistolaitteistot reagoivat tehosteiden aikaansaamaan savuun, se tuo iltaan turhaakin draamaa.

Olemme päivittäneet Musiikkitalon savunpoistolaitteistoa ja vaihtaneet ilmaisimet yhdistelmäilmaisimiin, jotka tunnistavat sekä lämmön että savun. Nyt Musiikkitalon vastuuhenkilöt voivat tarvittaessa itse kytkeä savunilmaisimet irti siksi aikaa, kun lavalla tapahtuu.

Kun irtikytkentä on suunniteltu, toteutettu ja ajoitettu oikein, voidaan välttää automaattisen paloilmoittimen antamat erheelliset palohälytykset. On syytä huomata, että paloilmoittimen irtikytkennän saa tehdä ainoastaan paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja ja että irtikytkennän ajaksi alueelle on aina järjestettävä palovartiointi. Sen sijaan, kun laitteistoon on asennettu erityinen irtikytkentälaite kuten Musiikkitalossa, irtikytkennän saavat tehdä myös erikseen nimetyt tekniset henkilöt.

26 loka 2018
Porraskäytävässä savua

Savunpoistolaitteisto tulee testata vuosittain

Savunpoistojärjestelmän tarkoituksena on pitää palotilanteessa rappukäytävät ja poistumisreitit vapaina savusta ja myrkyllisistä palokaasuista. Ilman toimivaa savunpoistoa kerrostalohuoneistosta poistuminen savuisen rappukäytävän kautta on jokseenkin mahdoton tehtävä. Myös pelastajien työ vaikeutuu ja savuvahinkojen määrä moninkertaistuu.

Häiriöitä savunpoistojärjestelmissä on yllättävän usein eivätkä luukut hätätilanteessa aukeakaan. Toimimattomuuden taustalla voi olla esimerkiksi suunnitteluvirhe, puutteellinen asennus tai järjestelmää ei osata käyttää oikein. Niinkin yksinkertaiset asiat kuin avausvaijerien jumittuminen, talvimyrskyn jäädyttämä luukku tai varavoima-akkujen virran hyytyminen voivat olla toimimattomuuden taustalla ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen tulipalon sattuessa.

On tärkeää muistaa tehdä huollot ja testaukset säännöllisesti vähintään vuoden välein sekä korjata välittömästi järjestelmässä havaitut puutteet. Pelastuslaki määrittää vastuut selkeästi. Rakennuksen omistaja ja haltija on velvoitettu huolehtimaan, että savunpoistoon käytettävät laitteet ovat toimintakunnossa. Siis myös siitä, että huollot ja tarkastukset tehdään asetusten ja laitetoimittajien määrittämillä aikaväleillä. Useimmiten tämä on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

Paloilmoitinliikkeen toimintaan kuuluu myös savunpoistojärjestelmien suunnittelu ja toteutus. PIL tarkastaa ja huoltaa kaikkia savunpoistojärjestelmiä joko vuosisopimusten mukaan tai yksittäisinä toimeksiantoina eri puolilla Suomea.

22 loka 2018

Palopassi Majakkaan

Helsingin Kalasatamaan nousee parasta aikaa Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä. Majakaksi ristitty tornitalo tulee valmistumaan keväällä 2019. Tällä hetkellä rakennus on noussut jo yli puoleen sen huikeasta 134 metrin kokonaiskorkeudesta.

Myös rakennusaikana on huolehdittava paloturvallisuudesta. Samalla kun Majakan rakennustyöt edistyvät ja torni kohoaa kohti 35 kerroksen korkeuttaan, olemme paikalla ja asennamme jokaiseen uuteen kerrokseen työmaa-aikaisen valvonnan. Tämä ns. palopassi sijoitetaan rakennuksen porraskuiluun, josta käsin se kykenee valvomaan kerroksen paloturvallisuutta olematta rakentamisen tiellä. PILin logolla varustetut haalarit näkyvät siis pilvenpiirtäjän työmaalla tuon tuostakin.

05 loka 2018

Kivikon Sortin paloturvaa parantamassa

HSY on kunnostanut keväästä alkaen Vantaan Kivikon Sortti-asemaa, jotta asiointi alueella saadaan sujuvammaksi. Muutostöitä on tehty sekä piha-alueella että toimistorakennuksessa. Mekin olimme mukana paloilmoitinliikkeenä. Suunnittelimme toimistorakennuksen paloilmoitinjärjestelmän, piirsimme kuvat ja otimme järjestelmän käyttöön.

Remontissa Sortti-asemalle on rakennettu toinen sisäänajokaista ja oma väylänsä kevyelle liikenteelle. Uudistöiden ansiosta Sortti-asemalle tuodut jätteet voidaan nyt maksaa joko asiakaspalvelupisteessä tai uusilla itsepalvelulaitteilla. Samalla on uudistettu myös Sortti-aseman opasteet ja kyltit.

03 loka 2018

Harri Korpelan haastattelu kokonaisuudessaan

Syyskuun alussa vinkkasimme Jorma T. Mattilan tekemästä haastattelusta Helsingin Sanomien Talotekniikka -liitejulkaisusuun. Lue koko haastattelu tästä tai alkuperäinen artikkeli tämän linkin takaa.

Paloturvallisuus voi säästää miljoonia

Kun paloturvalaitteet ovat ja huollettuja, rakennuksissa voi asua, asioida sekä työskennellä turvallisin mielin. Palon sattuessa laitteet voivat säästää ihmishenkiä ja ehkäistä miljoonien eurojen vahingot.Suomessa syttyy vuosittain 5 000 – 6 000 rakennuspaloa, joissa kuolee vuosittain noin sata ihmistä ja loukkaantuu yli tuhat. Tulipalojen aiheuttamia välittömiä vahinkoja korvataan vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla, mutta välilliset vahingot voivat olla huomattavasti suurempia.

– Pitämällä paloturvalaitteet kunnossa, suojataan kiinteistöä ja ihmisiä. Pienellä rahalla voidaan säästää miljoonia, toteaa PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy:n toimitusjohtaja Harri Korpela.

Kustannuksia voi syntyä myös ilman tulipaloakin, jos paloturvalaitteet antavat puutteellisen huollon vuoksi vääriä hälytyksiä.

– Toimijoiden pitäisi pohtia, kuinka paljon maksaa, kun suuren kiinteistön tuhannet työntekijät lähtevät tunniksi pihalle väärän palohälytyksen vuoksi, Korpela pohtii.

Vääriä hälytyksiä on ollut myös kauppakeskuksissa. Tuhansilta asiakkailta ovat jääneet puolitäydet ostoskärryt käytäville, kun henkilöstö ja asiakkaat on evakuoitu ulos.

Säännöllinen huolto tarpeen

Suomessa on Korpelan mukaan paljon vanhaa rakennuskantaa, jossa paloturvalaitteet ovat vanhentunutta tekniikkaa tai niitä ei ole lainkaan.

– On myös paljon paloturvalaitteita, joita ei huolleta säännöllisesti, vaikka ehdottomasti pitäisi.

Esimerkiksi savuilmaisimet likaantuvat jo pelkästä huonepölystä, minkä vuoksi niitä pitäisi huoltaa määräajoin ja likaisissa tiloissa jopa pari kertaa vuodessa. Nykyaikaiset, älykkäät ilmaisimet lähettävät havaitsemastaan palosta tiedon suoraan paloilmoittimelle, joka välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen. Nykyiset järjestelmät ovat vanhoista poiketen myös osoitteellisia. Ne kertovat palokunnalle kerroksen ja jopa huoneen tarkkuudella, missä tulipalo on havaittu.

Kaikki saman katon alta

PIL on yksi maan harvoista täyden palvelun paloturvaliikkeistä. Se tarjoaa saman katon alta suunnittelu-, käyttöönotto- ja huoltopalvelut sekä kaikki tarvittavat paloturvalaitteet. PIL vuokraa myös rakennustyömaan aikaisia paloturvaratkaisuja, eli palopasseja.

PILin asiakkaina on ympäri maata teollisuuslaitoksia, hotelleja, sairaaloita, kirkkoja, erilaisia halleja sekä toimisto-, liike- ja asuinrakennuksia. Yksi uusimmista suurista kohteista on Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus, jossa PIL toimii paloilmoitinliikkeenä. Kalasataman REDIn tornitaloon PIL on toimittanut työmaanaikaisen palopassin.

– Jos paloturvallisuus askarruttaa, kynnys asioiden hoitamiseksi on matala. Ottaa vain yhteyden meihin. Ei tarvitse itse miettiä, mitä viranomaisasioita ja muuta pitäisi hoitaa, Korpela kertoo.

Vanhentuneiden laitteiden uusimisen ja laitteiden säännöllisen huollon lisäksi huomiota kaipaavat Korpelan mukaan yhä enemmän myös savunpoistojärjestelmät. Niiden kunnossapidossa on havaittu paljon puutteita.

– Määräysten mukaan 20 prosenttia savunpoistoluukuista pitäisi koelaukaista vuosittain. Eräässä kohteessamme, neljän porraskäytävän asuinrakennuksessa, kolme savunpoistoluukkua neljästä ei toiminut. Järjestelmä oli hankittu kahdeksan vuotta aiemmin, eikä sitä ollut sen jälkeen testattu kertaakaan.

26 syys 2018

Haastava projekti Pihtiputaan kirkossa

Yli 200-vuotiaan puukirkon arkkitehtuuri asettaa aivan omanlaisiaan haasteita paloilmoitinjärjestelmän suunnittelulle ja asennukselle. Erityisesti korkeus ja vaikeasti tavoitettavat kohdat kuten katolla oleva lanterniini vaativat hieman erikoisempia lähestymistapoja. Lue lisää Asiakaskohteet -sivultamme.