PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Turvavalo ohjaa ulos palotilanteessa

Opaste- ja turvavalojen tarkoituksena on saada ihmiset turvallisesti ulos palavasta kiinteistöstä ja samalla turvata riittävä valaistus poikkeustilanteessa. Ainakin kaikki majoitus-, hoito- ja liiketilat tulisi varustaa poistumis­opasteilla.

PIL Paloilmoitinliike suunnittelee, asentaa ja huoltaa turvavaloja koko Suomen alueella. Aloitamme suunnittelun aina tutustumalla kohteen piirustuksiin, joista selviävät mm. poistumisreitit. Pienenä paloilmoitin­liikkeenä olemme joustava ja ketterä toimissamme ja erikoistuneet turvavalojärjestelmien integrointiin muihin turvajärjestelmiin kuten paloilmoitinjärjestelmä.

 

OTA YHTEYTTÄ TURVAVALOISTA

Savunpoistojärjestelmä

Turvavalaistus täydentää paloilmaisinjärjestelmää

Turvavalaistus on yksi kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmistä ja täydentää paloilmaisinjärjestelmää. Integroimalla se kiinteistön muihin turvajärjestelmiin saadaan toimiva ja kattava järjestelmä, joka oikein toteutettuna saattaa pelastaa ihmishenkiä palotilanteessa.

Järjestelmän toimintaa ja toteutusta säätelee mm. pelastuslaki, monet viranomaismääräykset ja standardit. Poistumisreitit velvoitetaan merkitsemään ainakin majoitustilojen, sairaalojen ja muiden hoitolaitosten sekä kokoontumis- ja liiketilojen uloskäytäviin; ylipäätään kaikki julkiset tilat tulisi varustaa turva- ja merkkivalaistuksella.

Turvavalaistusjärjestelmä on kattotermi kahdelle toiminnalle

Kattoterminä käytetty turvavalaistusjärjestelmä jakautuu kahteen toisiaan täydentävään osaan: turvavalot ja opastevalot, joiden yhteisenä tehtävänä on hätätilanteissa turvata riittävä valaistus kiinteistössä ja ohjata ihmiset turvaan. Samalla helpotetaan paloilmoittimien, savunpoiston ja muiden sammutusvälineiden löytämistä. Pähkinänkuoressa osien ero on siinä, että poistumisopasteet huolehtivat henkilöturvallisuudesta ja turvavalot työn jatkumisesta.

Koko järjestelmä on normaalista sähköverkosta riippumaton, mikä tarkoittaa, että ne pysyvät valaistuina myös sähkökatkon aikana vähintään määritellyn ajan, esimerkiksi puoli tuntia.

Poistumisvalaistuksen tehtävät:

  • Valaistut poistumisopasteet varmistavat turvallisen poistumisen kiinteistöstä osoittamalla reitti lähimmälle uloskäynnille.
  • Poistumisreittivalaistuksen on oltava selkeä, johdonmukainen ja riittävän tiheä eikä erehtymisen vaaraa saa olla.
  • Avoimen alueen valaistus vähentää mahdollista paniikkia ja auttaa suunnistamaan kohti poistumisreittejä.
  • Riskialttiin työn valaistus antaa aikaa ajaa vaaraa aiheuttavat koneet ja prosessit turvallisesti alas.
  • Poistumisopasteiden on oltava jatkuvasti valaistuja.

Turvavalaistuksen tehtävät:

  • Turvavalaistus täydentää poistumisvalaistusta sähkökatkos- tai poikkeustilanteessa.
  • Se toimii varavalaistuksena ja mahdollistaa työskentelyn jatkumisen tavallisen valaistuksen jouduttua epäkuntoon.
  • Turvavalaistus aktivoituu automaattisesti sähkökatkon ajaksi.
Turvavalo ja poistumisvalaistus turvalliseen poistumiseen | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy
Turvavalo toimii varavalona sähkökatkon aikaan | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy

Turvavalaistuksen riittävä toiminta-aika varmistetaan akustoilla. Perinteisissä keskusakusto­järjestelmissä virta syötetään turva- ja opastevaloille palonkestävän kaapelin välityksellä turvavalokeskusta. Yksikkö­valaisin­järjestelmässä jokaisella valaisimella on oma sisäänrakennettu akku, jonka valaisin ottaa käyttöön sähkön katkettua. Tällöin normaalitilanteessa sähköä syöttävien kaapelien ei tarvitse olla palonkestäviä.

Kun järjestelmä on integroitu paloilmoitinjärjestelmään, saadaan älykäs järjestelmä, joka ohjaa hälytys­tilanteessa kiinteistössä olevat henkilöt turvallisinta reittiä ulos muuttuvasymbolisten opastevalojen ja askelvalaisimien avulla. Mikäli palo leviää, järjestelmä mukautuu uuteen tilanteeseen ja muuttaa kulkuohjeistusta.

 

TUTUSTU MYÖS PALO-OVIIN

Turvavalaistuksen suunnittelu ja huolto

Turva- ja opastevalot suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Suunnittelu alkaa tutustumalla kohteen pohja­piirustuksiin, joista selviää mm. poistumisreitit ja mahdolliset paloilmoittimet, ja jatkuu sopivan laitteiston valinnalla. Laitteita on myös haastaviin käyttöympäristöihin. Laadimme paikannuskaaviot, asennamme ja ohjelmoimme laitteiston käyttökuntoon.

Turvavalojärjestelmä voi toimia täysin itsenäisesti, mutta se voidaan myös integroida muihin kiinteistön teknisiin järjestelmiin.

Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakuntoisina pysyminen varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla, josta vastaa rakennuksessa tehtävään koulutettu henkilö tai pätevöitynyt paloilmoitinliike. Laitteistokohtaisessa kunnossapito-ohjelmassa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Kaikki tehdyt toimenpiteet myös merkitään kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan, johon merkitään mm. käyttöönottopäivä, tehdyt määräaikaistarkastukset sekä huollot ja testaukset. Mikäli vikoja löytyy ja korjauksia tai muutostöitä tarvitaan, niistä kirjoitetaan lyhyet selostukset.

Huollamme kaikkia turva- ja opastevaloja sekä -järjestelmiä.

Soita ja kysy lisää 010 386 9800

Voit pyytää lisätietoja turvavalo- ja opastevalotuotteiden eri vaihtoehdoista myös alla olevalla lomakkeella. Vastaamme viestiisi pikimmiten.