PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA

Turvallisesti ulos palotilanteessa

Pelastuslain mukaan uloskäytävät ja niille johtavat reitit tulee merkitä ja valaista asianmukaisesti. Poistumisvalot sijoitetaan siten, että palotilanteessa ne selkeästi osoittavat uloskäytävien sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin. Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuointiin vaadittavan ajan.

Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisopasteiden näkyvyys varmistetaan riittävällä ja aina toimivalla valaistuksella, joka aktivoituu, kun tavallinen valaistus joutuu epäkuntoon. Opaste- ja turvavalaistuksen tehtävänä on osoittaa sähkökatkoksen sattuessa turvallinen poistumisreitti kiinteistöstä, varmistaa paloilmoittimien ja sammutusvälineiden löytyminen sekä mahdollistaa tärkeiden tehtävien turvallinen alasajo.

Opaste- ja turvavalaisimet ovat normaalista sähköverkosta riippumaton järjestelmä, mikä tarkoittaa, että ne pysyvät valaistuina myös sähkökatkon aikana vähintään tunnin ajan. Järjestelmä voidaan myös integroida paloilmoitinjärjestelmään.

Katso myös palo-ovet.

Myös turvavaloja on huollettava

Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakuntoisina pysyminen varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla, josta vastaa rakennuksessa tehtävään koulutettu henkilö tai pätevöitynyt paloilmoitinliike. Laitteistokohtaisessa kunnossapito-ohjelmassa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Kaikki tehdyt toimenpiteet myös merkitään kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan.

Huollamme kaikkia turva- ja opastevaloja sekä -järjestelmiä.

Savunpoistojärjestelmä

Soita ja kysy lisää 010 386 9800