PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Terveydenhuoltoon liittyvissä projekteissa korostuu ennakointi

Olemme toteuttaneet terveydenhuoltosektorille erityisesti paloturvaan liittyviä projekteja laidasta laitaan eri puolille Suomea. Terveydenhuollon palveluja tarjoavissa yksiköissä on usein asukkaiden tai asiakkaiden lisäksi henkilökuntaa, jonka vastuulla on myös paloturvallisuus. Siksi yksiköissä hyödynnetään usein paloilmoitinjärjestelmän ennakkovaroitusominaisuutta.

Tässä muutamia toteutettuja kohteita.

 

Vammaisten pal­ve­lu­talo Nahkuri, Tornio

Mitä tehtiin: lisättiin tekstiviestiominaisuus paloilmoitinjärjestelmän uusimisen yhteydessä

Nahkuri on osa Torintienoon Palvelukeskusta, johon on koottu lähes kaikki Tornion vammaisille tarkoitetut asumis- ja päivätoimintapalvelut. Kokonaisuus sisältää useita yksiköitä, joissa on sekä kehitysvammaisille tarkoitettuja autettuja ja tuettuja asumisyksiköitä että päivätoimintaa.

Palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna 2008. Nahkurin vanha Siemensin järjestelmä oli jo tiensä päässä, ja nyt korvasimme sen nykyaikaisella Hedengrenin Firescape-paloilmoitinjärjestelmällä. Asennustyötä tehdessä PILin pojat saivatkin paljon kavereita asukkaista, jotka uteliaina halusivat tietää mitä oikein on meneillään.

Kun kyseessä on palvelutalo, on aina kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vaaratilanteista ja pienistäkin palonaluista saadaan tieto mahdollisimman nopeasti, kun asukas ei ehkä itse kykene siihen nopeasti reagoimaan.

Tästä syystä Nahkurin paloilmoitinjärjestelmään asennettiin erityinen tekstiviestiominaisuus, joka välittää reaaliaikaisesti kaiken paloilmoitinkeskuksen näytöllä näkyvän informaation hoitajille tekstiviestinä haluttuihin puhelimiin. Kyseessä voi olla palo, vikailmoitus tai muu tieto, joka samanaikaisesti välittyy hätäkeskukseen. Näin myös henkilökunta saa tiedon nopeasti ja kykenee tarkistamaan, onko tilanne kehittymässä vaaralliseksi, tekemään mahdollisen alkusammutuksen ja tarvittaessa aloittamaan evakuoinnin.

Lisätietoja

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Esimerkki ratkaisusta, jossa paloilmoitinjärjestelmä lähettää tekstiviestin hälytyksen sattuessa.

Pal­ve­lu­talot, Uusimaa

Mitä tehtiin: käyttöopastusta ennakkovaroituksista paloilmoitinjärjestelmän uusimisen yhteydessä

Asensimme jokin aika sitten useampaankin palvelutaloon uuden paloilmoitinjärjestelmän. Jokaisessa tapauksessa nousi esille perusteellisen opastuksen tärkeys.

Opastus aloitetaan paloilmoittimiin ja palohälytyksiin liittyvien termien määrittämisellä. Ennakko­varoitus on monelle kokonaan tuntematon käsite paloilmoittimien yhteydessä. Sillä tarkoitetaan aikaisessa vaiheessa annettua varoitusta tilanteesta, joka saattaisi jatkuessaan kehittyä paloksi. Ennakkovaroitus ei kuitenkaan ole varsinainen paloilmoitus vaan puhtaasti kiinteistön sisäinen ilmoitus, joka kutsuu henkilökunnan tarkistamaan tilanteen ennen kuin se kehittyy vaaralliseksi. Paloilmoittimen ennakkovaroitus­ominaisuus mahdollistaa myös omatoimisten pelastustoimen­piteiden aikaisemman aloittamisen. Myös erheellisten paloilmoitusten määrä vähenee.

Ennen laitteiston asentamista ja ennakkovaroitustoiminnon aktivoimista on kartoitettu toiveet miten tieto hälytyksistä halutaan. Ennakkovaroitus pidetään lähes aina taustalla ja palvelutalon asukkaille huomaamattomana, jottei aiheuteta turhaa paniikkia. Sireenit ja kellot eivät siis soi.

Sireenien sijaan on monia muita tapoja välittää viesti: tekstiviestit, erillisnäytöt henkilökunnan tiloissa, lisänäytöt käytävillä, kuulutukset, info-TV, hoitajakutsu tai jopa sähköposti. Näistä valitaan kuhunkin tilanteeseen sopivin. Ennakkovaroitus liitetään usein kiinteistöautomaatioon, jolloin tieto välittyy kiinteistön hoitajalle. Ratkaisu ei ole paras mahdollinen, koska kiinteistön hoitajat eivät useinkaan ole paikalla kiinteistössä, joten varoitus on järkevää välittää edelleen hoitajille.

Ohjelmoimme aina asennuksen yhteydessä ennakkovaroituksen aktivoitumaan selkeästi aikaisemmin kuin varsinainen paloilmoitus aktivoituu, jolloin henkilökunnalla on riittävästi aikaa toimia. Opastuksen yhteydessä käydään läpi myös hälytysilmoitusten tulkinta ja millaisia toimenpiteitä se vaatii. Toki nämä tiedot löytyvät myös kiinteistön pelastussuunnitelmasta ja paloilmoittimen elinkaarikirjasta. Myös poistumisharjoitusta varten tehtävän palohälytyksen ohjeet käydään opastuksessa aina läpi.

Lisätietoja

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

ennakkovaroitustila paloilmoitinkeskuksen näytöllä

Niuvanniemen sairaala, Kuopio

Mitä tehtiin: palopassi

Kuopiossa sijaitsevalla Niuvanniemen oikeuspsykiatrisella sairaalalla on pitkä historia. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1881 ja ensimmäiset potilaat otettiin sisään vuonna 1885. Sen jälkeen sairaalaa on laajennettu, muutettu ja peruskorjattu useaan otteeseen.

Kiinteistön omistava Senaatti-kiinteistöt aloitti uuden peruskorjauskierroksen 2010-luvulla. Luonnonkauniilla paikalla sijaitsevan sairaalan rakennuskanta on suurelta osin suojeltu, mikä ohjaa töitä, kun historiallisia rakennuksia modernisoidaan sopimaan paremmin sairaalan tarpeisiin. Tällä peruskorjauskierroksella PIL on ollut mukana rakennusten 1, 6 ja 8 rakennusaikaisessa palosuojauksessa.

Työ alkoi paloilmaisimien poistolla. Ilmanvaihtoremonttikin on pölyistä ja herkkiä ilmaisimia haluttiin suojella likaantumiselta. Tämän jälkeen asensimme remontin aikaiset langattomat palopassit sekä rakennukseen 8 että rakennukseen 1, jossa niitä oli peräti kolme erillistä. Tämä johtui vanhan rakennuksen rakenteista ja paksuista kivimuureista. Kun kellariin asennettiin kaksi palopassia ja ullakolle yksi, saatiin koko remontin alainen rakennus katettua. Palopassit liitettiin osoiteyksiköillä olemassa olevaan paloilmoitinkeskukseen, jonka kautta hälytykset siirtyivät hätäkeskukseen. Lopuksi vielä alkuperäiset paloilmaisimet paikoilleen.

Rakennus 6 taas remontoidaan kokonaan, joten purimme rakennuksesta koko paloilmoitinjärjestelmän pois. Langaton palopassi valvoi koko rakennusta remontin ajan. Täällä toimimme myös paloilmoitinliikkeenä. Palopassi puretaan pois, kun uuden paloilmoitinjärjestelmän asennukset  on saatu päätökseen.

Lisätietoja
Palopassi

Niuvanniemen sairaala.

Kuva: Senaatti-Kiinteistöt

Ivalon Toimintakeskus, Ivalo

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmän uusiminen

Ivalon Toimintakeskus ja Ryhmäkoti Kaamosranta tarjoavat kehitysvammaisille henkilöille toimintaa ja tehostettua palveluasumista. Toimintakeskuksen paloilmoitinjärjestelmä oli tullut tiensä päähän, joten PIL kävi Ivalossa päivittämässä ja laajentamassa järjestelmän. Vaihdoimme vanhan Esmi FXnet -keskuksen uuteen Esmi FDP252 -keskukseen ja lisäsimme samalla toimintakeskuksen puolelle uuden silmukan ilmaisimineen.

Vaikka kaamos oli jo virallisesti ohi muutamaa päivää aiemmin, hämärää riitti. Pakkaslukematkin kipusivat pahimmillaan -37 asteeseen, mutta onneksi työmaa sijaitsi lämpimissä sisätiloissa.

Lisätietoja
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Ivalon toimintakeskus. paloilmoitinliike.fi

Pal­ve­lu­kes­kus Pu­ro­la, Ke­mi

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmän uusiminen

Kemissä sijaitseva Purola on Toivola-Luotolan Setlementti ry:n ylläpitämä, monipuolisia palveluja vanhuksille tarjoava palvelukeskus. Setlementit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on edistää mm. yhteiskunnallista tasa-arvoa ja humaanisuutta. Kevättalvella PIL Paloilmoitinliike päivitti palvelukeskuksen palosuojauksen ajan tasalle.

Muiden palveluiden lisäksi Purolassa on myös vuokra-asuntoja ja hoivaosastoja vanhuksille. Palvelutalon pihapiirissä sijaitsee 22 asuntoa käsittävä Senioritalo ja palvelukeskuksen yhteydessä 17 vuokra-asunnon palvelutalo. Kummassakin talossa on lisäksi yhteisiä oleskelutiloja ja seurustelunurkkauksia. Kaikki tilat on nyt suojattu nykyaikaisilla osoitteellisilla paloilmoittimilla.

Uudistuksessa palvelukeskuksen vanha paloilmoitinjärjestelmä uusittiin kokonaan, Senioritalossa vaihdettiin vain paloilmoitinkeskus. Molempiin taloihin päivitettiin uudenaikaiset Schneiderin Esmi Sense FDP 252 -paloilmoitinkeskukset, jotta koko järjestelmä saatiin yhtenäiseksi. Nyt eri talojen järjestelmät kommunikoivat keskenään, mikä antaa käyttäjälle paremman kokonaiskuvan, helpottaa ylläpitoa ja aiheuttaa vähemmän virhehälytyksiä.

Lisätietoja
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Palvelukeskus Purola

Hel­sin­gin kau­pun­gin asun­not Oy, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmä, turvavalaistus, integrointi sprinklerijärjestelmään

Jätkäsaaren Hampurinkujalle valmistuvan talon 90 asunnosta 20 on kehitysvammaisten erityisasuntoja. Käyttöönotimme rakennukseen Hedengren Securityn Firescape -palovaroittimet. Samaan järjestelmään on integroitu myös turvavalot. Tavanomaisesta poikkeavaa on se, että järjestelmään liitetystä sprinklerilaitteistosta palohälytystieto välitetään hätäkeskukseen, mutta ilmaisimet hälyttävät vain paikallisesti.

Myös Jakomäkeen valmistuu 20 erityisasuntoa. Täällä paloilmoitin liitetään hoitajakutsujärjestelmään siten, että henkilökunta saa palotilanteessa huoneen tarkkuudella tiedon, missä palaa. Lisäksi henkilökunnan tilaan tulee PC, jossa on paloilmoittimen virtuaalinen käyttölaite, jonka kautta henkilökunta näkee paloilmoittimen tilan, mm. hälytykset huoneen tarkkuudella. Järjestelmän ohjaaminen PC:n kautta kuitenkin estetään. Paloilmoitinjärjestelmäksi valittiin Securitonin Securifire 2000.

Lisätietoa
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
Turvavalot 

heka logo

Mal­min sai­raa­la, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: paloilmoitingrafiikka

Rakensimme Malmin sairaalan paloilmoitingrafiikan. Sairaala-alueella on lukuisia rakennuksia, joissa kaikissa oli erilliset paloilmoitinjärjestelmät. Nyt kun järjestelmät on yhdistetty graafisella käyttöliittymällä, on käyttö ja hallinta keskitetysti yhdestä paikasta huomattavasti aiempaa helpompaa.

Lisätietoja
Suunnittelu

Malmin sairaalan opastetaulu. paloilmoitinliike.fi

Piik­kiö­ko­ti, Kaa­ri­na

Mitä tehtiin: paloilmoitinliiketyöt

Piikkiön Kirismäessä sijaitseva vanhainkoti muuttui laajennuksen myötä 30-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen kodiksi ja sai samalla uuden nimen Piikkiökoti.

Toimimme uudistuksessa paloilmoitinliikkeenä sähköurakoitsijan alihankkijana ja toimitimme tarvittavat laitteet. Työ jatkuu edelleen vanhan puolen saneerauksella. Myös sinne asennetaan nykyaikainen paloilmoitinjärjestelmä.

Lisätietoja
Suunnittelu
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Valmakoti, sisäkuva. paloilmoitinliike.fi

Kustaankartanon palvelukeskus, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: paloilmoitinliiketyöt

Toimimme paloilmoitinliikkeenä Oulunkylässä sijaitsevan Kustaankartanon palvelukeskuksen paloilmoitinjärjestelmän päivityksessä. Kustaankartanon tarjoamat monipuoliset palvelut sijoittuvat useisiin erillisiin rakennuksiin, joten paloilmaisimiakin asennettiin mittavat tuhatkunta. Myös keskuksia ja käyttölaitteita on useampia.

Työhön kuului kaikki paloilmoitinjärjestelmien päivitykset niin asuinyksiköissä kuin esimerkiksi päivätoiminnan ja hallinnon tiloissa. Kenttäasennukset hoiti sähköliike, jolle toimimme projektissa paloilmoitinliikkeenä. Haastavinta oli projektin rikkonaisuus, joka pilkkoi työn pieniin osiin ja vaiheisiin.

Lisätietoja
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Kustaankartano & Paloilmoitinliike.

Tor­nion ter­veys­kes­kus

Mitä tehtiin: paloilmoittimien paikantamiskaaviot

Päivitimme keväällä Tornion terveyskeskuksen kaikki paloilmoittimien paikantamiskaaviot, joista pelastushenkilöstö voi palotilanteessa paikantaa paloalueen. Uudet paikantamiskaaviot ovat nyt entisiä selkeämmät ja käyttäjäystävällisemmät.

Lisätietoja
Suunnittelu

PIL Tornion terveyskeskus