PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Kameravalvonta ilkivallan ja rikoksien ennaltaehkäisyyn

Kameravalvonnalla on ennaltaehkäisevä vaikutus ja siten se turvaa sekä ihmisiä että omaisuutta. Usein turvakamerajärjestelmä on osa kulunvalvontaa, mutta kameroita käytetään paljon myös yleisvalvonnassa.

PIL Paloilmoitinliike on ammattilainen myös valvontajärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja huoltamisessa. Meiltä voit kysyä apua, kun alat miettiä kamera- tai videovalvonnan tarpeellisuutta ja käyttöönottoa. Selvitämme kanssasi tilanteen, tarpeet sekä mahdollisuudet ja esimerkiksi mitä lakeja tai asetuksia on otettava huomioon. Pienenä perheyrityksenä olemme joustavia ja palveluhenkisiä. Teemme mitä lupaamme.

 

OTA YHTEYTTÄ KAMERAVALVONNASTA

Kameravalvontajärjestelmä toimii usein osana kulunvalvontajärjestelmää ja on varsin tehokas keino rikoksien ja ilkivallan ennaltaehkäisyyn, mutta järjestelmiä käytetään laajemminkin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi

  • turvallisuusvalvonta yleisötapahtumissa, lentokentillä ja satamissa, kauppa­keskuksissa ja teollisuudessa
  • yleisvalvonta erityyppisissä kiinteistöissä ja rakennuksissa, kauppakeskuksissa, myös ulkotiloissa
  • omaisuusvalvonta esimerkiksi museoissa ja näyttelyissä
  • prosessivalvonta teollisuudessa, tuotannossa ja logistiikassa

Isoja tai pieniä valvontakokonaisuuksia

Tyypillisimmät paikat kameroille löytyvät kiinteistön eri puolilla olevien porttien ja ovien yhteydestä paikoista, joissa henkilökunta ei välttämättä liiku paljon tai joissa on kiinnioloaikana suuri rikoksen mahdollisuus.

Järjestelmä joko pelkästään välittää reaaliaikaista kuvaa tai tallentaa kuvaa tai tekee molempia. Kameraa voidaan käyttää esimerkiksi lastaussillan, myymälän, aulojen, porttien tai taloyhtiö kameravalvontaan. Se voi toimia myös etäovisilmänä, joka mahdollistaa oven avaamisen omalta työpisteeltä. Tallentavat valvontakamerajärjestelmät tuottavat kuvatallenteita, joita voidaan käyttää jälkikäteen esimerkiksi vahinkotapahtuman tarkasteluun.

Kameravalvonta on hyödyllinen | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy

Olisiko kameravalvonta ajankohtainen?

Kun kameravalvontajärjestelmän hankintaa aletaan yrityksessä pohtia, on hyvä ensin selvittää seikat, jotka vaikuttavat sopivan järjestelmän valintaan. Näiden tietojen avulla pystymme suunnittelemaan ja laskemaan järjestelmän toteutuskustannukset.

Mikä on suunnitellun valvontakamerajärjestelmän tarkoitus? Painotetaanko ilkivallan ja rikosten ehkäisyä vai onko tarkoitus esimerkiksi valvoa jotain prosessia? Millaisia toiminnasta tai sijainnista aiheutuvia uhkia yrityksellä on? Entä onko turvallisuus­suunnitelma tehty? Mitkä ovat toimintaohjeet hälytys- ja vikatapauksissa?

Mitä alueita tai tiloja on tarpeen valvoa? Halutaanko valvontakamera ulos vai sisälle? Useimmiten valvotaan vain tiettyjä kiinteistön alueita, rakennuksia ja kulkureittejä ja suurin osa tiloista jää valvonnan ulkopuolelle. Entä luvallinen liikkuminen eri tiloissa ja reiteillä eri vuorokauden aikoina?

Minkä tasoinen suojaus tarvitaan? Turvallisuustasot on jaoteltu neljään tasoon perus­suojauksesta täyssuojaukseen asti. Entä tarvitaanko reaaliaikainen valvonta, tallentava videovalvonta, kuvatallennus tai analytiikkaa?

 

KYSY LISÄÄ KAMERAVALVONNASTA

Runsaasti mahdollisuuksia toteuttaa kameravalvonta

Videovalvontajärjestelmien keskeisimmän osan muodostavat nimenomaan kamerat, jotka valitaan valvontakohteen mukaan asennuspaikan valaistus-, sää- ja muut toimintaympäristön vaatimukset huomioiden. Malleja ja kameratyyppejä on runsaasti kiinteistä vakioitua kuva-alaa kuvaavista 360 asteen panoraamakameroihin asti. Kääntöpääkameroita voidaan zoomata ja tarkentaa kauko-ohjauksella. Eri vaihtoehdoilla voidaan toteuttaa esimerkiksi tallentava videovalvontakamera ulkokäyttöön.

Yleisimmin käytetään verkkoon liitettyjä, tallentimin varusteltuja IP-kameroita, jotka on valittu kohteeseen niin sanotun K-menetelmän avulla, jolla määritetään tuotettavan kuvan tarkkuus. Kun nauhoittava valvontakamera havaitsee jotain poikkeavaa liikettä, kuva tallentuu palvelimelle. Laadukkaat valvontakamerat tuottavat kuvia, jotka voidaan siirtää myös kiinteistön ulkopuolelle ja niitä voidaan tarkastella sekä selaimelta että mobiili­sovelluksen avulla.

Kameravalvonta kupukamera | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy
Kupukamera
Kameravalvonta bulletkamera | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy
Bulletkamera
Kameravalvonta PTZ kamera | Ota yhteyttä Paloilmoitinliike Consulting Oy
PTZ kamera

Valvontajärjestelmien integrointi

Erillisiä turvallisuusjärjestelmiä ovat esimerkiksi kameravalvonta, kulunvalvonta, murtoilmaisu ja palonilmaisu. Eri järjestelmiä integroitaessa saadaan runsaasti valvontaa ja käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Paloilmoitinjärjestelmään tai murtoilmaisuun liitettynä kameravalvonta voi esimerkiksi avata kuvayhteyden palo- tai murtopaikalle. Tallentava kameravalvonta ja videovalvontajärjestelmä mahdollistavat tapahtumien todentamisen tallenteista jälkikäteen. Integroimalla kamera rikosilmoittimeen, saadaan hälytykseen myös kuva mukaan.

Kameravalvonta on tiukasti säädeltyä

Kameravalvontaa säädellään useilla laeilla kuten rikoslaki, työturvallisuuslaki, henkilötietolaki ja työelämän tietosuojalaki. Nämä tulee huomioida kameran sijaintia suunniteltaessa. Kamera­valvonnan laillisuus määräytyy muun muassa sen mukaan, missä tarkoituksessa ja missä paikassa valvontaa suoritetaan, kuka valvoo, onko kyseessä pelkkä katselu tai kuuntelu vai myös tallentaminen. Valvonnasta avoimesti ilmoittaminen, tietojen käyttötarkoitus ja käsittelytapa ovat myös olennaisia seikkoja.

Soita ja kysy lisää 010 386 9803

Pyydä lisätietoja tai tarjous kameravalvonnan eri vaihtoehdoista alla olevalla lomakkeella. Vastaamme viestiisi pikimmiten.