PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Rikosilmoitinjärjestelmä päälle kun viimeinen poistuu työpaikalta

Rikosilmoitinjärjestelmä ehkäisee tutkitusti ilkivaltaa ja luvatonta tunkeutumista. Jos jotain poikkeavaa tai odottamatonta kuitenkin tapahtuu, ilmoitus siitä lähtee välittömästi esimerkiksi vartiointi­liikkeelle ja tilanne saadaan pikaisesti tutkittua. Näin myös lisävahinkojen syntyminen saadaan estettyä. Rahalliset hyödyt voivat olla mittavia. Hyvä vartiointi ja turvallisuus vaikuttaa myös yrityksen imagoon ja suojaa henkilökuntaa.

 

OTA YHTEYTTÄ RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄSTÄ

PIL Paloilmoitinliike suunnittelee ja toteuttaa rikosilmoitinjärjestelmiä mm. teollisuudelle, julkishallinnon kohteille ja eri kokoisiin kauppa- ja liiketiloihin, usein myös sähköurakoitsijan kanssa yhteistyössä. Työ alkaa aina tarpeiden kartoituksella ja etenee suunnittelun kautta toteutukseen ja myös elinkaaripalveluihin. Panostamme siihen, että jokainen asiakas saa aina parhaan ratkaisun omaan tilanteeseensa.

Rikosilmoitinjärjestelmän toiminta

Rikosilmoitinjärjestelmä on usein osa kulunvalvontajärjestelmää. Sen avulla kiinteistöä valvotaan eritoten silloin, kun se on tyhjillään. Hälytyksen voi ajastaa pois päältä aamulla aikaan, jolloin ensimmäiset työntekijät saapuvat tai se voidaan ottaa päältä manuaalisesti. Kolmas mahdollisuus on se, että kulunvalvonta ilmoittaa rikosilmoittimelle, kun ovea ollaan avaamassa kulkuoikeudet omaavalla tunnisteella. Tällöin rikosilmoitin ottaa hälytyksen saman tien pois päältä.

Valvontatavat

Rikosilmoitinjärjestelmä suojaa ilkivaltaa, vahingoittamista sekä murtoja ja ryöstöjä vastaan. Eri järjestelmiä ja valvontatapoja yhdistämällä saadaan tehokkain suojaus. Valvontatavat jaetaan viiteen ryhmään:

  • Kehävalvonta havainnoi valvottavan kiinteistön ulkotiloja ja pyrkii havaitsemaan tunkeutujat jo alueen rajalla.
  • Tilavalvonta, jolla valvotaan rakennuksen sisätiloja, havaitsee tilaan tunkeutuvan tai sinne aiemmin piiloutuneen ihmisen liikkeen perusteella.
  • Kuorivalvonta tarkoittaa nimensä mukaisesti rakennuksen kuorta ja se havaitsee luvattoman sisäänpääsyn. Valvottavia tiloja ovat ovet, ikkunat ja luukut.
  • Kohdevalvonta tarkkailee yksittäisiä kohteita kuten kassakaappia, tietokonetta tai vaikkapa maalausta ja havaitsee kohteen siirtämisen.
  • Ryöstöilmaisu edellyttää, että vaaratilanteen kohteeksi joutunut henkilö aktiivisesti hälyttää. Käytetään esimerkiksi myymälöissä.
kuorivalvonta havaitsee luvattoman sisäänpääsyn

KYSY LISÄÄ RIKOSILMOITTIMISTA

 

Suojauksen elementit

Se millaisia riskejä kussakin kohteessa on, määrittää millaisia elementtejä suojauksessa käytetään. Näitä ovat esimerkiksi rakenteellinen murtosuojaus mukaan lukien aita ja portit, murtoilmaisujärjestelmä, ilmoituksensiirtojärjestelmä, tallentava kameravalvonta, valaistus ja paikallinen valvonta (esimerkiksi paikallisvartiointi).

Kiinteistön vuokralainen voi varustaa hallinnoimansa alueen eri valvontalaitteilla, mutta yhteisissä tiloissa tapahtuva valvonta on yleensä kiinteistön omistajan asia. Tyypillisiä valvottavia yhteisiä tiloja ovat sisääntuloaulat, käytävät ja portaikot, ulkona pihamaa ja mahdollisesti käynti kiinteistön alueelle.

Rikosilmoitinjärjestelmiä koskevat valtaosin samat määräykset, standardit ja suositukset kuin kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmiäkin. Huomionarvoista on sekin, että vakuutusyhtiö saattaa antaa huomattavankin alennuksen vakuutusmaksuihin, kun kohde on suojattu murto­ilmaisujärjestelmällä.

PIL suunnittelee, tarkastaa ja huoltaa rikosilmoittimet

Meidät voi pyytää paikalle, kun uutta rikosilmoitinjärjestelmää aletaan harkita. Tai kun kiinteistössä olevat laitteen tarvitsevat testausta tai huoltoa. Kartoitamme, testaamme, huollamme, päivitämme tai suunnittelemme kokonaan uuden järjestelmän.

rikosilmointinjärjestelmän asennus

Uuden suunnittelu tai vanhan päivittäminen alkaa aina huolellisella tilannekartoituksella, jonka pohjalta kiinteistön turvajärjestelmien kustannukset voidaan arvioida ja kokonaisuus suunnitella ja toteuttaa. Samalla mietitään mihin muihin turvajärjestelmiin murtovalvontajärjestelmä on järkevää integroida. Kulunvalvonnan, kameravalvonnan ja murtoilmaisun toiminnat ovat osin päällekkäisiä, joten toimintojen yhdistäminen voi lisätä tehokkuutta, helpottaa hallintaa ja alentaa kustannuksia. Integraatioiden laajuus ja taso riippuu vaadittavasta turvallisuustasosta ja toivotuista ominaisuuksista.

Suunnittelemme, toteutamme ja huollamme kaikki murtohälytinjärjestelmät ja turvajärjestelmät merkistä riippumatta. Käyttöönoton yhteydessä koulutamme aina rikosilmoitusjärjestelmän nimetyn vastuuhenkilön järjestelmän käyttöön ja toimintaan.

Turvasuojaustoiminta edellyttää elinkeinolupaa

Rikosilmoitinjärjestelmät ovat turvasuojaustoimintaa, joka edellyttää poliisihallituksen myöntämää elinkeinolupaa sekä turvasuojaustoimintaa tekeviltä turvasuojaajakorttia. Meillä on yrityksenä poliisihallituksen myöntämä lupa ja kaikilla asentajamme on turvasuojaajakortti.

Soita ja kysy lisää 010 386 9803

Voit pyytää lisätietoja rikosilmoitinjärjestelmän eri vaihtoehdoista myös alla olevalla lomakkeella. Vastaamme viestiisi pikimmiten.