PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Paloilmaisin ja palovaroitin

Paloilmaisin vai palovaroitin - ero ei aina ole selvä. Kuitenkin sekä paloilmoitinjärjestelmään kuuluvan paloilmaisimen että palovaroittimen tehtävä on periaatteessa sama: havaita alkava tulipalo kiinteistössä ja varoittaa siellä olevia ihmisiä ajoissa. Näin säästetään vuosittain kymmeniä ihmishenkiä ja estetään aineellisia tuhoja.

Me PIL Paloilmoitinliikkeessä keskitymme paloilmoitinjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen ja niissä käytettyjen ilmaisimien valintaan, asentamiseen ja huoltoon. Asiakkaitamme ovat mm. isännöitsijät ja taloyhtiöt.

 

OTA YHTEYTTÄ PALOILMAISIMISTA

Paloilmaisimen ja palovaroittimen erot

Paloilmaisimien ja palovaroittimien väliset erot liittyvät niiden kykyyn havaita alkavan tulipalon merkkejä, hälytystapaan ja ylläpitotarkastuksiin. Paloilmaisimia, niiden suunnittelua, asennusta ja ylläpitoa valvotaan monin määräyksin, palovaroittimia koskevat määräykset ovat huomattavasti rajallisempia ja kevyempiä.

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan asuntojen ja erilaisten majoitustilojen, hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen on oltava varustettu tarkoituksenmukaisella laitteistolla. Taulukosta ilmenee vähimmäisvaatimukset, vaikkakin palovaroittimen sijaan paloilmoitin tai hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin olisivat perustellummat valinnat monissa tapauksissa

Paloilmaisin on osa paloilmoitinjärjestelmää ja yhteydessä paloilmoitinkeskukseen, joka on joko yhdistetty hätäkeskukseen tai toimii paikallishälytyksellä, jolloin hälytykset usein siirtyvät esimerkiksi kiinteistön omistajalle tai vartiointiliikkeeseen. Ilmaisimet ovat osa laajempaa järjestelmää, jonka elinkaarikirja ohjaa paloilmoittimen toteutusta suunnittelusta ylläpitoon ja edellyttää tarkastuslaitoksen vuosittaisia määräaikaistarkastuksia. Laitteisto myös varoittaa automaattisesti sen toimintavarmuutta haittaavista vioista. Paloilmaisia käytetään asuinkiinteistöissä, teollisuudessa ja erilaisissa julkisissa tiloissa.

KYSY LISÄÄ PALOILMAISIMISTA

paloilmaisin
Paloilmoitinjärjestelmään yhteydessä oleva paloilmaisin.

Palovaroitin on joko useimmiten sähköttömissä tiloissa käytetty paristokäyttöinen, huone­kohtainen varoitin tai laajempaan järjestelmään kuuluva sähköverkkoon kytketty palovaroitin, joka on järjestelmänä kevyempi versio paloilmoitinjärjestelmästä eikä edellytä määräaikais­tarkastuksia. Sähköverkkoon kytkettyihin uudisasuntoihin mukaan lukien vapaa-ajan asunnot pitää aina asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet. Palovaroitin varoittaa asukkaita kovalla äänellä ja antaa oikein toimiessaan noin 2-3 minuuttia aikaa pelastautua palavasta asunnosta. Palovaroittimet ovat olleet pakollisia jokaisessa asunnossa jo 1.9.2000 lähtien.

Palovaroitin
Perinteinen palovaroitin

Ilmaisimien toiminta ja ilmaisintyypit

Paloilmoitin reagoi tulipaloon jo ennen kuin ihminen sitä havaitsee. Paloilmaisimen tai varoittimen toiminta voi perustua erilaisten palokaasujen, savun, lämmön, liekkien tai näiden yhdistelmien havaitsemiseen. Myös muita kaasuilmaisimia on olemassa.

Hieman perinteisiä palo­varoittimia muistuttavat ilmaisimet on useimmiten asennettu valvottavan tilan kattoon, mutta erikoistilanteissa muitakin ratkaisuja käytetään.

Ilmaisimista käytetyimpiä ovat ilman savupitoisuutta mittaavat savuilmaisimet. Ne jaetaan mittausperiaatteen mukaan eri tyyppeihin:

  • Pisteilmaisin on nimensä mukaisesti pistemäinen ioni-ilmaisin, jonka toiminta perustuu mittaus- ja vertailukammion välisen jännitteen muutokseen.
  • Optisen ilmaisimen mittauskammion läpi kulkee valo, jonka sironnan muutoksia laite havainnoi.
  • Linjailmaisimia käytetään esimerkiksi suurissa ja korkeissa teollisuustiloissa. Hallin toisessa päässä on valonlähde ja toisessa valoa tarkkaileva mittalaite, joka hälyttää valon himmetessä.
  • Näytteenottoilmaisimet ovat herkempiä kuin ioni- tai optiset mittalaitteet, vaikka toimintaperiaate on pitkälti sama. Kynnys hälytykseen on näin matalampi.

Lämpöilmaisimia käytetään tiloissa, joihin savuilmaisimet eivät sovellu todennäköisten ja runsaiden vikahälytysten takia, esimerkiksi keittiöt tai työpajat. Lämpöilmaisimet eivät havaitse savua tai tulta, ainoastaan kriittiset lämpötilannousut. Ylärajaksi on useimmissa ilmaisimissa määritetty 58°C. Osa ilmaisimista mittaa ylärajan sijaan lämmönmuutoksen nopeutta. Voidaan käyttää lisäturvana myös asunnoissa, kunhan myös palovaroitin on käytössä.

Yhdistelmäilmaisimet tunnistavat nimensä mukaisesti useampia asioita. Tavallisin on savua ja lämpöä tunnistava ilmaisin.

Kaasuilmaisimien idea on tunnistaa ilmasta esimerkiksi palamisessa syntyviä, syttyviä, räjähtäviä tai muutoin vaarallisia kaasuja. Ilmaisimesta riippuen tunnistettavien kaasujen määrä voi vaihdella suurestikin. Käyttökohteita löytyy teollisuudesta ja myös nestekaasuvuodon havaitsemiseen.

 

Soita ja kysy lisää 010 386 9800

Voit pyytää lisätietoja paloilmaisin- ja palovaroitintuotteiden eri vaihtoehdoista myös alla olevalla lomakkeella. Vastaamme viestiisi pikimmiten.