PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA

Automaattinen valvonta palon varalle

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä valvoo jatkuvasti kiinteistöä ja varoittaa havaitessaan merkkejä (lämpö, savu, liekki) alkavasta tulipalosta. Paloilmoittimen tehtävä on ilmoittaa palosta jo silloin, kun ihmisen aistit eivät vielä paloa havaitse. Riittävän aikaisessa vaiheessa annettu hälytys mahdollistaa, että ihmisille jää riittävästi aikaa pelastautumiseen.

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä muodostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, hälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksen siirtojärjestelmästä hätäkeskukseen. Palohälytyksen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on tärkeää tietää, mistä hälytys tulee. Tämän määrittämisen helpottamiseksi paloilmoitin on yleensä jaettu silmukoihin, paloryhmiin ja osoitteisiin, jolloin paikallistaminen tapahtuu osoitteen tarkkuudella. Samalla järjestelmä aktivoi automaattisesti kaikki asianmukaiset äänihälyttimet, palokellot ja muut hälytyslähdöt varoittamaan palosta. Automaattisen paloilmoitinlaitteiston keskus on useimmiten sijoitettu pääsisäänkäynnin yhteyteen.

Paloilmoitinjärjestelmä antaa palosta aina välittömästi automaattisen ilmoituksen hätäkeskukseen

Järjestelmä antaa automaattisen ilmoituksen alkavasta palosta sekä paikallisesti että hätäkeskukseen sopimusoperaattorin kytkemän ilmoituksensiirtojärjestelmän avulla.

toimintakaavio

Paloilmoitin ilmoittaa myös mahdollisista vioista laitteistossa

Paloilmoitinkeskus valvoo automaattisesti kaikkia liitäntöjä ilmaisinten, paloilmoituspainikkeiden ja äänihälytinten välillä sekä tarkistaa oman virransyöttönsä vikojen varalta. Jos paloilmoittimen jossain osassa havaitaan vika, paloilmoitinkeskus reagoi merkkiäänellä sekä sytyttämällä yhden tai useamman vikavalon keskuksen etupaneeliin. Paloilmoitinkeskus lähettää tiedon viasta tarpeen mukaan hätäkeskukseen tai toiselle elektroniselle laitteelle.

Palonilmaisulaitteet on pidettävä toimintakunnossa, tarkistettava ja huollettava asianmukaisesti. Vanhentunut paloilmoitinjärjestelmä on turvallisuusriski kiinteistössä, mikäli se ei täytä tämän päivän säännöksiä ja ohjeita. Huoltamalla tai kokonaan uudistamalla järjestelmä voidaan taata sen luotettava toiminta tulevaisuudessakin.

Järjestelmän uudistus voidaan toteuttaa vaiheittain ja päivittää ensin paloilmoitinkeskus ja ilmaisimet vasta myöhemmin. Vaiheittain uudistaminen on kustannustehokas tapa toteuttaa paloilmoitinjärjestelmän päivittäminen.

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Soita ja kysy lisää 010 386 9800

Voit pyytää lisätietoja paloilmoitinjärjestelmistä ja eri vaihtoehdoista myös alla olevalla lomakkeella. Vastaamme viestiisi pikimmiten.