PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä valvoo jatkuvasti kiinteistöä ja varoittaa havaitessaan merkkejä (lämpö, savu, liekki) alkavasta tulipalosta. Paloilmoittimen tehtävä on ilmoittaa palosta jo silloin, kun ihmisen aistit eivät vielä paloa havaitse. Riittävän aikaisessa vaiheessa annettu hälytys mahdollistaa, että ihmisille jää riittävästi aikaa pelastautumiseen.

Paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu, asennus ja huolto on ydinosaamistamme. Konsultoimme tarvittaessa sähkösuunnittelijaa alustavan paloilmoitinsuunnitelman teossa, käymme toteutus­vaiheen alussa suunnitelmat läpi ja tarkastamme, että suunnitelma täyttää vaatimukset. Voimme myös tehdä toteutuspiirustukset. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisuus, julkishallinto, kiinteistö- ja taloyhtiöt, hoitolaitokset, sairaalat ja palvelutalot, usein myös sähköurakoitsijat.

Teemme yhteistyöstä johtavien laitetoimittajien kanssa, joten voimme aina valita tilanteeseen ja tarpeeseen parhaiten sopivan järjestelmän. Asentajiamme koulutetaan jatkuvasti, joten he hallitsevat monipuolisesti ohjelmistot ja laitteistot. Haastavimmatkin projektit ratkaistaan hyvällä asenteella ja palvelulla.

 

OTA YHTEYTTÄ PALOILMOITINJÄRJESTELMÄSTÄ

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toiminta

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä muodostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, hälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksen siirtojärjestelmästä hätäkeskukseen. Palohälytyksen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on tärkeää tietää, mistä hälytys tulee. Tämän määrittämisen helpottamiseksi paloilmoitin on yleensä jaettu silmukoihin, paloryhmiin ja osoitteisiin, jolloin paikallistaminen tapahtuu osoitteen tarkkuudella. Samalla järjestelmä aktivoi automaattisesti kaikki asianmukaiset äänihälyttimet, palokellot ja muut hälytyslähdöt varoittamaan palosta. Automaattisen paloilmoitinlaitteiston keskus on useimmiten sijoitettu pääsisäänkäynnin yhteyteen.

 

 

Hätäkeskukseen liitettävä paloilmoitinjärjestelmä

Hätäkeskukseen liitettävä paloilmoitinjärjestelmä antaa palosta aina välittömästi automaattisen ilmoituksen hätäkeskukseen. Nykyaikaisimmat järjestelmät myös ennakko­varoittavat alkavasta palosta. Hälytys on paikallinen ja voidaan siirtää kiinteistön henkilöstölle, vartiointiliikkeelle tai esimerkiksi kiinteistöhuollolle. Ennakkovaroitus ei ole vielä varsinainen paloilmoitus vaan se tulee herkemmin. Tarkoituksena on antaa henkilöstölle lisäaikaa estää suuremmat vahingot.

Järjestelmä antaa automaattisen ilmoituksen alkavasta palosta sekä paikallisesti että hätäkeskukseen sopimusoperaattorin kytkemän ilmoituksensiirtojärjestelmän avulla. Alla olevasta kaaviosta ilmenee paloilmoitinjärjestelmään liittyvät järjestelmät, toiminnot ja laitteet.

 

Paloilmoitin ilmoittaa myös mahdollisista vioista laitteistossa

Paloilmoitinkeskus valvoo automaattisesti kaikkia liitäntöjä ilmaisinten, paloilmoitus­painikkeiden ja äänihälytinten välillä sekä tarkistaa oman virransyöttönsä vikojen varalta. Jos paloilmoittimen jossain osassa havaitaan vika, paloilmoitinkeskus reagoi merkkiäänellä sekä sytyttämällä yhden tai useamman vikavalon keskuksen etupaneeliin. Paloilmoitinkeskus lähettää tiedon viasta hätäkeskukseen ja kiinteistöautomaatioon.

Järjestelmän uudistus voidaan toteuttaa vaiheittain ja päivittää ensin paloilmoitinkeskus ja ilmaisimet vasta myöhemmin. Vaiheittain uudistaminen on kustannustehokas tapa toteuttaa paloilmoitinjärjestelmän päivittäminen.

 

KYSY LISÄÄ PALOILMOITINJÄRJESTELMÄSTÄ

 

Paloilmoitinlaitteet tilan mukaan

Paloilmoitinjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: osoitteelliset järjestelmät, osoitteelliset älykkäät järjestelmät ja perinteiset eli konventionaaliset järjestelmät.

Perinteinen järjestelmä antaa paloilmoituksen paloryhmän tarkkuudella ja sopii parhaiten pieniin kohteisiin. Osoitteellinen järjestelmä antaa ilmoituksen yksittäisen paloilmaisimen tarkkuudella, mikä on hyvin oleellista, kun kyseessä on suuri kiinteistö. Älykäs järjestelmä sisältää runsaasti ohjelmoitavia mahdollisuuksia, minkä ansiosta kultakin ilmaisimelta saadaan myös erityyppistä mittausdataa. Kun ilmaisimien tallentamaa dataa tarkastellaan jälkikäteen, saadaan kattava kuva palon alkamisesta ja leviämisestä. Osoitteellisessa järjestelmässä kaikki komponentit kuten palonilmaisimet, painikkeet ja palokellot saavat oman osoitteen. Erilaisista ilmaisintyypeistä voit lukea täältä.

 

Suunnittelu ja asennus

Suunnittelemme paloilmoitinjärjestelmiä ja asennamme paloilmoitinlaitteistoja kaikenlaisiin rakennuksiin ja tiloihin kuten

  • kauppakeskukset, toimisto- ja liikerakennukset
  • tehtaat, teollisuushallit ja logistiikkakeskukset
  • sairaalat, terveyskeskukset ja palvelutalot
  • voima- ja energialaitokset, öljyjalostamot ja kaivokset
  • koulut, liikuntahallit
  • kirkot, museot ja muut kulttuurirakennukset
  • lentoasemat, hotellit ja ravintolat
  • rakennustyömaat

 

Paloilmoitinjärjestelmä huolletaan vuosittain

Pelastuslaki edellyttää, että palonilmaisulaitteet on pidettävä toimintakunnossa, tarkistettava ja huollettava asianmukaisesti kunnossapito-ohjelman mukaisessa laajuudessa ja huoltovälein.

Vanhentunut paloilmoitinjärjestelmä on turvallisuusriski kiinteistössä, mikäli se ei täytä tämän päivän säännöksiä ja ohjeita. Huoltamalla tai kokonaan uudistamalla järjestelmä voidaan taata sen luotettava toiminta tulevaisuudessakin.

Vastuu laitteiston toimintakunnosta, asianmukaisesta huollosta ja tarkastuksista on kiinteistön omistajalla ja haltijalla. Koko paloilmoitinjärjestelmä tulee tarkastaa kokonaisuudessaan vähintään kerran vuodessa tai useammin, mikäli valmistajan ohjeet niin edellyttävät.

Paloilmoitinlaitteita voi huoltaa paloilmoitinliike, jolla on kyseiseen tehtävään koulutetut ja pätevöityneet henkilöt. Sovitut toimenpiteet ja laitteiston kokonaisuus kirjataan kunnossapito-ohjelmaan. Tällöin paloilmoitinliike sitoutuu tietyin väliajoin tekemään laitteiston huoltosuunnitelman mukaiset testaukset ja huollot, sekä raportoimaan sovitusti.

 

Soita ja kysy lisää 010 386 9800

Voit pyytää lisätietoja paloilmoitinjärjestelmistä ja eri vaihtoehdoista myös alla olevalla lomakkeella. Vastaamme viestiisi pikimmiten.