PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Monipuolisia projekteja liikunta- ja kulttuuritiloihin

Liikuntakeskukset, kirkot, teatterit ja kulttuurikeskukset yleensäkin ovat usein monitahoisia rakennuksia, mikä tuo omat haasteensa paloturvaan. Paloilmoitinjärjestelmien ja turva- ja opastevalojen lisäksi projektit voivat sisältää esimerkiksi kameravalvonta- tai kulunseurantajärjestelmiä.

Alla muutamia esimerkkejä toteutetuista kohteista.

Padel Club Finland, Lahti

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmä ja turvavalot

Padel on mailapeli, jonka suosio kasvaa vauhdilla Suomessakin. Uusia kenttiä avataan jatkuvasti eri puolilla maata. Alan vanhin toimija Padel Club Finland laajentaa jatkuvasti klubiverkostoaan, josta uusin avattiin Lahdessa marraskuun alussa. Asensimme halliin paloilmoitinjärjestelmän ja turvavalot.

Uusi halli nousi Askonalueelle, joka on entisten kodinkone- ja huonekalutehtaiden alueelle syntynyt kehittyvä kaupunginosa. Halli on Padel Clubin tähänastisista keskuksista suurin. Sisäkenttiä on peräti kymmenen, lisäksi lounge ja pukuhuone- ja saunatilat. Pelikentät sisältävät lajiin parhaiten soveltuvat matot, valot sekä kenttäkorkeuden. Useimmissa kentissä on panoraamalasit, joiden läpi peliä voi seurata.

Kenttäkorkeus onkin vaikuttava, peräti 11 metriä. Sekä paloilmaisimet että turvavalaisimet on asennettu kattoon, joten asennustyössä tarvitsimme nostimen apua. Kattokorkeus vaikuttaa työjärjestykseen siten, että kaikki kattoon tulevat asennukset tulee tehdä ajoissa ennen tilojen suojaverkkojen asentamista. Lopputuloksena saatiin komea paloturvallinen padelhalli lahtelaisille.

Lisätietoja
Paloilmoitinjärjestelmä
Turvavalot

Es­port Cen­ter, Es­poo

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmän uusiminen

Ihmisten turtuminen palohälytyksiin huolestuttaa palo- ja pelastusviranomaisia. Mitä useammin palohälytys on osoittautunut turhaksi, sitä todennäköisempää on, että seuraavaan suhtaudutaan välinpitämättömämmin. Myös Tapiolan urheilupuistossa Espoossa sijaitsevassa, Pohjoismaiden suurimmassa sisäliikuntakeskuksessa ongelma oli tuttu.

Esport otti yhteyttä Paloilmoitinliikkeeseen, jotta toistuvien erheellisten palohälytysten aiheuttamista ongelmista päästäisiin eroon. Esport Center on perustettu jo 1981 ja sen pinta-ala on huima 20 000 m². Liikuntakeskuksesta löytyy kymmeniä pelikenttiä, kuntosaleja, ryhmäliikuntatiloja sekä myymälä ja kahvio. Käytössä ollut konventionaalinen paloilmoitinjärjestelmä ei enää riittänyt näin suuren tilan tarpeisiin eikä etenkään antanut mahdollisuutta jäljittää erheellisten hälytysten alkuperää.

Suunnittelimme liikuntakeskukseen uuden, toimivamman järjestelmän. Vanha keskus vaihdettiin nykyaikaiseksi osoitteelliseksi Hedengrenin Prodex FIREscape -keskukseksi. Näin osa paloryhmistä saatiin osoitteellisiksi, mikä mahdollistaa hälytyskohtien jäljittämisen ja ilmaisimien säätämisen tarpeen mukaan, jotta erheellisistä palohälytyksistä päästäisiin kokonaan eroon.

Lisäsimme kiinteistöön myös palokelloja, jotta hälytys kuuluu suuren ja monitahoisen rakennuksen joka kolkkaan.

Lisätietoja
Suunnittelu
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Helsingin Musiikkitalo, Helsinki

Mitä tehtiin: savunpoistolaitteiston päivitys

Helsingin Musiikkitalon avajaisten jälkeen talossa on ollut tuhansia konsertteja ja tapahtumia, joista osassa on käytetty savu- ja muita pyroteknisiä tehosteita tuomaan lisää draamaa näyttämölle. Jos esimerkiksi paloilmaisimet ja savunpoistolaitteistot reagoivat tehosteiden aikaansaamaan savuun, se tuo iltaan turhaakin draamaa.

Olemme päivittäneet Musiikkitalon savunpoistolaitteistoa ja vaihtaneet ilmaisimet yhdistelmäilmaisimiin, jotka tunnistavat sekä lämmön että savun. Nyt Musiikkitalon vastuuhenkilöt voivat tarvittaessa itse kytkeä savunilmaisimet irti siksi aikaa, kun lavalla tapahtuu.

Kun irtikytkentä on suunniteltu, toteutettu ja ajoitettu oikein, voidaan välttää automaattisen paloilmoittimen antamat erheelliset palohälytykset. On syytä huomata, että paloilmoittimen irtikytkennän saa tehdä ainoastaan paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja ja että irtikytkennän ajaksi alueelle on aina järjestettävä palovartiointi. Sen sijaan, kun laitteistoon on asennettu erityinen irtikytkentälaite kuten Musiikkitalossa, irtikytkennän saavat tehdä myös erikseen nimetyt tekniset henkilöt.

Lisätietoja
Savunpoisto

La­pin­lah­den sai­raa­la, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmä

Carl Ludvig Engelin suunnittelema Lapinlahden sairaala valmistui vuonna 1841 kävelymatkan päähän Helsingin keskustasta, kauniille paikalle meren rantaan. Se oli Suomen ensimmäinen ja myös yksi Euroopan vanhimpia psykiatrista hoitoa varten rakennettuja hoitolaitoksia. Vuonna 2008 toiminta sairaalana päättyi 160 vuoden jälkeen.

Lopullista käyttötarkoitusta odoteltaessa Helsingin kaupunki on tehnyt entisen sairaala-alueen rakennuksissa ylläpitäviä korjauksia. Tilat on vuokrattu ja niissä työskentelee satoja ammattilaisia, enimmäkseen kulttuuri- ja mielenterveysalalta. Näin myös paloturvallisuus oli saatava ajan tasalle.

Suunnittelimme ja asensimme koko päärakennuksen kattavan paloilmoitinjärjestelmän. Paloilmoitinkeskuksena toimii nykyaikainen Schneiderin Esmi Sense FDP 252.

Sairaalaa on alusta lähtien ympäröinyt laaja puutarha, joka aikoinaan ulottui aina Kaapelitehtaalle saakka. Sekä sairaalan päärakennus että ympäröivä puisto ovat suojeltuja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Museovirasto asettaa tiukat rajat näkyville muutoksille. Tästä syystä paloilmoitinjärjestelmää ei pystytty kauttaaltaan toteuttamaan langallisena, joten osaan tiloista asennettiin langattomat ilmaisimet.

Lisätietoja
Suunnittelu
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Pih­ti­pu­taan kirk­ko, Pih­ti­pu­das

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmän uusiminen

Vuonna 1783 rakennettu Pihtiputaan Pääkirkko on historiallisesti merkittävä kohde ja yksi Suomen vanhimmista edelleen käytössä olevista ristikirkoista. Suunnittelimme kirkkoon uuden, nykyaikaisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän, joka kertoo hälytystilanteessa täsmälleen ilmaisinkohtaisesti missä kohtaa kirkkoa palaa. Otimme myös huoltovastuun paloilmoitinjärjestelmän pysymisestä jatkossa täydessä toimintakunnossa.

Puukirkot ovat tulenarkoja jo rakennusmateriaalinsakin puolesta. Pelastustoimen tilastojen mukaan Suomessa on keskimäärin seitsemän kirkkopaloa vuodessa, joista enemmän kuin puolet on tuhopolttoja. Vaikka useimmat yritykset eivät onnistukaan, jokainen yritys herättää seurakunnat tarkistamaan omien kirkkojensa paloturvallisuutta. Pihtiputaan kirkossa oli käytössä paloilmoitinjärjestelmä, mutta se oli vanha ja antoi silloin tällöin vääriä hälytyksiä.

Yli 200-vuotiaan puukirkon arkkitehtuuri luo erittäin haastavat olosuhteet paloilmoitinjärjestelmän asennukselle. Vuoden 1874 peruskorjauksessa katon harjalla ollut paanutettu viiritanko korvattiin kahdeksankulmaisella lanterniinilla, ja juuri tämä lanterniini tarjosi asennustyön suurimmat haasteet. Jotta tilaan oli mahdollista asentaa ilmaisimet, eivät tikkaat enää riittäneet vaan oli ryömittävä ahtaasta luukusta ullakon välitilaan ja sieltä lanterniinissa olevalle luukulle. Kaikki tarpeelliset ilmaisimet saatiin asennettua.

Lisätietoja
Suunnittelu
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
Huolto

La­pin­lah­den sai­raa­lan huol­to­ra­ken­nus, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmä

Lapinlahden sairaala Helsingissä on tänä päivänä kulttuuri- ja mielenterveysalan valtaama. Tiloissa tekee vuokralaisina töitä satoja ammattilaisia, tapahtumissa käy tuhansia. Viime talvena asensimme sähköurakoitsijan alihankkijana sairaala-alueen vanhaan huoltorakennukseen paloilmoitinjärjestelmän. Huoltorakennuksessa sijaitsevat mm. Lapinlahden alueen sähköpääkeskus ja varavoimala.

Kun paloilmoitinjärjestelmää asennetaan suojeltuun kohteeseen, Museovirasto asettaa tiukat rajat näkyville muutoksille, joten erikoisratkaisuja on etsittävä. Yhteistyössä arkkitehdin kanssa kaikkiin ongelmakohtiin myös löydettiin ratkaisu.

Nur­mi­jär­ven kirk­ko

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmän uusiminen

Nurmijärven puukirkko on vuonna 1793 valmistunut kirkko, johon suoritimme paloilmoitinjärjestelmän päivityksen kevään 2017 aikana. Kävimme kirkon läpi kellarista kellotapuliin: poistimme vanhan paloilmoitinjärjestelmän ja asensimme tilalle uuden nykyaikaisen järjestelmän. Historiallisesti merkittävän puukirkon ulkopuolelle räystään alle asennettiin myös lämpöilmaisinkaapelit suojaamaan kirkkoa palolta. Kuva: Nurmijärven seurakunta.

Lisätietoja
Suunnittelu
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Nurmijärven kirkko