PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA

Savunpoistoratkaisut osana paloturvallisuutta

Savunpoistojärjestelmän tarkoituksena on pitää rappukäytävät ja poistumisreitit vapaina savusta palotilanteessa. Tällä turvataan ihmisten pelastautumista ja voidaan oleellisesti vähentää sekä henkilö- että omaisuusvahinkojen määrää ja helpottaa pelastuslaitoksen työtä.

Savunpoistojärjestelmä on savun, muiden palokaasujen ja lämmön poistamiseen tarkoitettu kokonaisjärjestelmä, joka koostuu yleensä savunpoistokeskuksesta ja siihen liittyvistä ohjaus- ja laukaisukeskuksista. Savunpoistolaitteisto voi olla täysin automaattinen tai tarvittaessa palokunnan käynnistettävissä. Sen toiminnot vaihtelevat myös kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

Suunnittelemme, tarkastamme ja huollamme

Pelastuslaki määrittää myös savunpoistolaitteiston toimintakuntoon liittyvät vastuut: kiinteistön omistaja ja haltija vastaavat aina laitteiston toimintakunnosta sekä asianmukaisesta huollosta ja tarkastamisesta. Pienikin tulipalo saattaa olla kohtalokas, mikäli palokaasut eivät poistu sisätiloista suunnitellusti.

Koko savunpoistojärjestelmä tulee tarkastaa kokonaisuudessaan vähintään kerran vuodessa tai useammin, mikäli valmistajan ohjeet niin edellyttävät. Savunpoistolaitteita voivat kiinteistössä huoltaa kyseiseen tehtävään koulutetut henkilöt tai pätevöitynyt paloilmoitinliike, jolloin huoltotehtävistä laaditaan sopimus. Tällöin paloilmoitinliike sitoutuu tietyin väliajoin tekemään laitteiston huoltosuunnitelman mukaiset tarkastukset ja huollot.

Savunpoistojärjestelmä

Soita ja kysy lisää 010 386 9800