PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi

Projekteja liike-elämän kohteisiin

Tyypillisimmät liikerakennuksiin tai asuintaloihin tehdyt projektit ovat paloilmoitin- tai varoitinjärjestelmien suunnittelu ja asennus, savunpoistoon ja turva- ja opastevaloihin liittyvät työt sekä erilaiset valvontajärjestelmät. Rakennustyömailla taas rakennusaikainen paloturvallisuus varmistetaan palopassilla eli työmaa-aikaisella palohälytysjärjestelmällä. Huolto- ja kunnossapitotyöt testauksineen ja ohjelmapäivityksineen hoidetaan usein vuosisopimuksen kautta, vaikka teemme myös yksittäisiä huoltoja ja vikakorjauksia.

Alla muutamia esimerkkejä toteutetuista kohteista.

Autoliike Wetteri, Kemi

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmän siirto ja päivitys

Wetteri Oyj kuuluu Suomen suurimpien autoliikkeiden joukkoon. Konsernin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja muita toimipisteitä koko maassa, Uudeltamaalta Lappiin asti.

Wetterin Kemin toimipisteen yhteyteen saneerattiin vuoden 2023 aikana vauriokorjaamo ja maalaamo. Koska osa rakennuksesta purettiin, voitiin saneeratussa osassa hyödyntää sieltä siirrettyä paloilmoitinkeskusta ja ilmaisimia. Vain muutamia ilmaisimia oli tarpeen lisätä tai uusia paremmin käyttötarkoitukseen sopiviksi. Toimistotiloissa otettiin käyttöön valtaosin savuun perustuvia ilmaisimia, kun taas varsinaisella korjaamo- ja maalaamoalueella lämpöilmaisin oli oikea valinta.

PILin työ kohteessa sisälsi ensi vaiheessa paloilmoitinjärjestelmän suunnittelua ja konsultointia. Toimitimme myös laitteistot, päivitimme paloilmoitinkeskuksen, asensimme, otimme uudistuksen käyttöön ja koestimme koko järjestelmän. Lopuksi teimme tarvittavat dokumentit mm. pöytäkirjat tehdyistä muutoksista. Myös paikantamiskaaviot päivitettiin ja paloilmoittimen määräaikais­tarkastuksen vanhoja puutteita korjattiin. Sitten olikin jo meidän osaltamme valmista.

Tällä hetkellä korjaamo toimii jo täydellä höyryllä.

 

Lisätietoja
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
Suunnittelu ja konsultointi
Paloilmaisimet

Wetterin Kemin toimipisteeseen saneerattiin vauriokorjaamo

KOY Ame­rin Yri­tys­ta­lo, Tuu­su­la

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmä

Yritystalon paloilmoitinjärjestelmä oli jo yli 30 vuotta vanha, joten rakennukseen haluttiin nykyaikaisempi ja paloturvallisuutta lisäävä järjestelmä. Vanha järjestelmä hyödynsi katkotoimisia lämpöilmaisimia, jotka olivat palvelleet kiinteistöä jopa 60-luvulta asti. Nyt tilalle asennettiin älykkäät savuilmaisimet.

Kun asennuskohteena on yritystalo, se tarkoittaa useimmiten sitä, että rakennuksessa majailee lukuisa määrä yrityksiä. Kun aloitimme Hyrylässä sijaitsevan Kiinteistö Oy Amerin yritystalon paloilmoitinjärjestelmän uusimista, tiesimme jo etukäteen, että lukitut ovet tarvitsevat kiireisen huoltomiehen avustusta. Kun vuokralaisia ja lukittuja ovia on paljon, se hidastaa väistämättä uusien ilmaisimien asennusta. Lisäksi vanhassa kiinteistössä oli edelleen käytössä alkuperäinen kaapelointi tehtaan alkuajoilta eikä sen kuntoa tiedetty etukäteen. Onneksi vanhaa käsiin murenevaa ”lyijykaapelia” oli vähän, joten kaapelointia ei tarvinnut kokonaan uusia.

Suojellulla kiinteistöllä on kiinnostava historia. Silloinen Amer-Tupakka rakensi itselleen isomman tuotantolaitoksen Hyrylään vuonna 1955 ja aloitti siellä mm. Boston-nimisten savukkeiden valmistuksen. Tehtaan julkisivussa komeili suurin kirjaimin ”Yes Sir Boston”.  Tupakkalain kiristyttyä 1970-luvun lopulla teksti piti poistaa.

Tehtaan lopetettua ja Amerin myytyä tupakkatehtaan kiinteistöt vuonna 2005, vanha tehdaskiinteistö suojeltiin. Boston oli kuitenkin jo pesiytynyt hyvin vahvasti paikallisten kielenkäyttöön, joten lopulta tehdas antoi nimen kahdelle vierekkäiselle alueelle Hyrylässä: Amer ja Boston.

 

Lisätietoja
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

KOY Kampinmäki, Helsinki

Mitä tehtiin: paloilmoitinjärjestelmä

Helsingin keskustassa sijaitseva toimisto- ja liikerakennus Kampinmäki peruskorjattiin. PIL teki kohteeseen paloilmoitinliiketyöt sähköurakoitsijan aliurakoitsijana. Haasteeksi muodostui komponenttipula.

Peruskorjauksen yhteydessä Kansakoulukadulla sijaitseva kiinteistö liitettiin viereisten kiinteistöjen kanssa yhteiseen kokonaisuuteen. Paloilmoitintöiden osalta se tarkoitti yhden uuden paloilmoitin­keskuksen lisäämistä, joka sitten yhdistettiin naapurikiinteistöjen paloilmoittimiin. Kokonaisuuteen kuuluu nyt kaikkiaan kuusi paloilmoitinkeskusta, joista yksi on palokunnan käyttöön varattu laite. Kaikkien keskusten ohjelmistot päivitettiin samalla ajan tasalle järjestelmän toiminnan varmistamiseksi. Uudeksi paloilmoitinkeskukseksi valittiin nykyaikainen Schneiderin FDP paloilmoitinkeskus.

Koska komponenttipula vaikeutti palopainikkeiden ja sireenien saatavuutta, jouduimme käyttämään luovuutta asian ratkaisemiksi turvallisuutta vaarantamatta. Asiaa pohdittiin myös pelastus­viran­omaisten kanssa, jotta lopputarkastus ja kiinteistön luovutus voitiin tehdä ajallaan. Ratkaisuna oli ainakin kaikkien ratkaisevien poistumisteiden varustaminen palopainikkeilla ja sireeneillä ennen luovutusta. Turvallisuus ei vaarantunut, koska kohteessa on myös sprinklerijärjestelmä.

Luovutus tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa osa asennetuista palopainikkeista oli käytettyjä, eri puolilta haalittuja, mutta toiseen vaiheeseen mennessä kaikki palopainikkeet oli jo vaihdettu uusiin. Palosireenien kohdalla on vielä puutteita ja joudumme odottamaan toimitusta.

 

Lisätietoja
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

palopainike, sireeni ja vilkkuvalolla varustettu sireeni.

Ka­la­sa­ta­man tor­ni­ta­lot, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: rakennusaikaiset palopassit

Helsingin Kalasatamaan valmistui vuonna 2019 Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä, Majakaksi ristitty tornitalo. Kauppakeskus Redin kanssa samaan kokonaisuuteen rakennetaan kaikkiaan kahdeksan tornitaloa, joista kolme on jo valmiina - Majakka, Loisto ja Lumo One, joka valmistui ennätysajassa.

Myös rakennusaikana on huolehdittava paloturvallisuudesta. Samalla kun tornin rakennustyöt edistyvät ja torni kohoaa kohti korkeuksia, olemme paikalla ja asennamme jokaiseen uuteen kerrokseen työmaa-aikaisen valvonnan. Tämä ns. palopassi sijoitetaan rakennuksen porraskuiluun, josta käsin se kykenee valvomaan kerroksen paloturvallisuutta olematta rakentamisen tiellä. Järjestelmä toimii langattomasti.

Koska SRV onnistui kehittämään kahden ensimmäisen tornin kokemusten perusteella reippaasti nopeamman tavan rakentaa tornitalojen runko ja hissikuilut, työ edistyi vauhdilla. Se tarkoitti myös sitä, että PIL ilmestyi paikalle aiempaa tiheämpään tahtiin asentamaan palopassia aina uusiin kerroksiin.

Torneista korkein on ensimmäisenä valmistunut 35-kerroksinen ja kokonais­korkeudeltaan 134-metrinen Majakka. Loisto ja Lumo One ovat sitä kymmenisen metriä matalampia.

Neljännen tornitalon, Vision, rakennustyöt alkoivat tammikuussa 2022 ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 lopussa. Uusimmasta tornista tulee hieman naapureitaan matalampi, mutta sekin kohoaa silti lähes sadan metrin korkeuteen. Talo rakentuu Itäväylän eteläpuolelle, Redi-kauppakeskuksen päälle, sen lounaiskulmaan.

Myös uusimpaan torniin olemme asentaneet palopassin. Jo tutuksi käyneet PILin logolla varustetut haalarit näkyvät siis työmaalla tuon tuostakin.

Lisätietoja
Palopassi

Taloyhtiö, Kerava

Mitä tehtiin: savunpoiston ohjaus

Keravalaisessa taloyhtiössä asennettiin ikkunaremontin yhteydessä neljään porrashuoneeseen savunpoistoikkunat. Tämän jälkeen taloyhtiön isännöitsijä otti meihin yhteyttä savunpoiston ohjauksen asentamiseksi.

Savunpoistoluukkujen tärkein tehtävä on poistaa rappukäytävästä savua ja siten estää savun leviämistä. Samalla poistuu lämpöä. Näin helpottuu sekä rakennuksen evakuointi että palokunnan toiminta tulipalotilanteessa.

Porrashuoneisiin asennetuissa savunpoistoikkunoissa on jo tehtaalla valmiiksi asennetut sähkötoimiset ns. ketjuavaajat, joihin taloyhtiö halusi automatiikan eli ohjauskeskuksen ja etäpainikkeen. Näin korkeallakin sijaitsevat ikkunat saadaan helposti avattua. Kaikki komponentit yhdistetään toisiinsa kaapeloinnilla. Yhdistelmä toimii itsenäisesti akuilla, mikä varmistaa toiminnan, vaikka rakennuksen oma verkkovirta katkeaisi.

PIL asensi kunkin porrashuoneen ulko-oven lähelle etäpainikkeen ja kytki ohjaukset painikkeilta ikkunoille. Etäpainikkeella laukaistaan savunpoisto eli avataan kunkin porraskäytävän savunpoisto­luukut. Laitteessa on myös tuuletustoiminto, jota käytetään esimerkiksi tarkastusten ja huollon yhteydessä.

Nyt kaikki on kunnossa ja taloyhtiössä voidaan rauhoittua joulun ja uudenvuoden viettoon. Isännöitsijällä on jo seuraava vastaava kohde odottamassa.

 

Lisätietoja
Savunpoisto

Savunpoistokeskus. paloilmoitinliike.fi

It­kon­nie­men­ka­tu 13, Kuo­pio

Mitä tehtiin: turva- ja opastevalojärjestelmä

Kuopion Itkonniemen teollisuusalueelle rakennettiin 1980-luvulla toimistorakennus, jota hallinnoi Kiinteistö Oy Itkonniemenkatu 13. Jo silloin koko kiinteistöön asennettiin turva- ja opastevalojärjestelmä. Aikanaan hyvä järjestelmä on vuosikymmenten saatossa vanhentunut tekniikan kehittyessä.

Koska vanha järjestelmä oli aikanaan hyvin tehty ja selkeästi kaapeloitu, uuden järjestelmän asentaminen oli helppoa. Kaapelina oli 1980-luvun asennuksissa käytetty MMJ-kaapelia, joka ei ole palonkestävää. Uudessa järjestelmässä akustot ovat kuitenkin valaisimissa, mikä mahdollisti vanhojen MMJ-kaapelien hyödyntämisen.

Vanhojen kaapelointien hyödyntäminen näkyi tietysti myös kustannusten ja ajan säästöinä. Vanhan keskuksen ja valojen tilalle asensimme kiinteistöön nykyaikaisen, kolmannen sukupolven turvavalokeskuksen. Hedengrenin Nepto-3K -järjestelmä on Suomessa tuotekehitetty ja se myös valmistetaan kotimaassa.

Uudet turva- ja opasvalot ovat osoitteellisia, joten mahdollinen vikaantuminen löydetään helposti ja keskus kertoo myös vian laadun. Huolto hyödyntää raporttia, joka syntyy keskuksen määräajoin testatessa automaattisesti koko järjestelmää. Valaisimien käyttämät ledi-komponentit mahdollistavat valojen säädön himmeiksi tai kirkkaammiksi. Tekniikka säästää myös sähköä.

 

Lisätietoja
Turva- ja opastevalot

Turva- ja opastevalojärjestelmä liiketaloon Itkonniemeen, Kuopioon. paloilmoitinliike.fi
Turva- ja opastevalojärjestelmä liiketaloon Itkonniemeen, Kuopioon. paloilmoitinliike.fi

Kaup­pa­paik­ka Vih­to­ri, Kuo­pio

Mitä tehtiin: palopassi, paloilmoitinliiketyöt

Kauppakeskus Vihtori sijaitsee keskellä kaupunkia vilkkaan Kuopion torin laidalla. Kauppapaikka on perinteikäs, sillä samalle paikalle nousi jo vuonna 1882 ensimmäinen liiketalo. Entisenä Anttilan liikekiinteistönä tunnettu rakennus sai muutama vuosi sitten uuden nimen Vihtori.

Rakennus on viime vuosina uudistunut sekä ulkoa että sisältä. Julkisivuremontin jälkeen on keskitytty sisätiloihin, joihin on rakennettu uusia toimitiloja ja uudistettu tekniikkaa. Tässä mekin olemme olleet mukana. Ensimmäisenä vuorossa oli uusittuihin tiloihin muuttavan meksikolaisravintola Pancho Villan paloilmoitinliiketyöt. Kesällä toimitimme torin alapuoliseen kerrokseen rakennettavaan keilahalliin palopassin ja loppukesästä teimme kaikki tarvittavat paloilmoitinliiketyöt. Keilakukosta löytyy keilahallin lisäksi mm. biljardipöydät, saunat ja ravintola.

Haastetta Vihtori-projekteihin toi vanha rakennus, johon oli vuosien saatossa tehty paljon remontteja ja jossa on monenlaisia tiloja, jotka on palosuojausta rakennettaessa huomioitava. Vanhaa tekniikkaa uusittiin Pancho Villan ja Keilahallin osalta. Uudet tilat edellyttivät myös järjestelmän laajentamista. Kun suuressa liikekiinteistössä koko paloilmoitinjärjestelmä toimii yhden paloilmoitinkeskuksen takana ja kauppakeskuksessa on töiden aikana muutoin täysi hyörinä päällä, pitää olla tarkkana. Asiakkaille, henkilökunnalle ja avoinna oleville liikkeille ei saa aiheutua haittaa. Hyvin meni!

Lisätietoja
Palvelut
Paloturva

Vihtori-logo. paloilmoitinliike.fi

Kaup­pa­kes­kus Mat­kus, Kuo­pio

Mitä tehtiin: paloilmoittimien huollot, paloilmoitinliiketyöt

Kuopion eteläpuolella, Matkusjärven vieressä, sijaitsee vuonna 2012 avattu moderni Kauppakeskus Matkus, jonka ankkurina toimii IKEA-tavaratalo. Kauppakeskuksessa on lähes 80 liikettä laidasta laitaan, Ikea ja lisänä uusi puolen hehtaarin Olopuisto. Pinta-alaa on yhteensä noin 48 000 m2.

Matkuksessa kaikki liikkeet on ryhmitelty konseptin mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että saman alan kaupat ovat rinnakkain. Tähän ja koko kauppakeskusta kehittävään Meeting Place -projektiin liittyivät myös työn alla olleet tilamuutokset, kun keskukseen rakennettiin uusi ravintolakulmaus. Ravintola­kokonaisuus yhdistyy Olopuistoon suurella terassialueella ja entistä isommilla ikkunoilla.

PILin projekti Matkuksessa alkoi kauppakeskuksen kaikkien paloilmoittimien huollolla ja jatkui ravintolamaailman paloilmoitinliiketöillä.

Kun kauppakeskus on todella suuri ja toiminta päällä koko projektin ajan, on huolehdittava siitä, etteivät sen enempää asiakkaat kuin henkilökuntakaan edes huomaa asentajien tekevän töitä. Kauppakeskuksessa on paljon ohjauksia eri järjestelmiin ja pienikin virhe olisi voinut aiheuttaa kauppakeskuksessa hämmennystä ja rajoittaa asiakkaiden liikkumista.

Koska ravintoloita ja niiden keittiöitä on rinnakkain useita, on riski mahdollisen palon leviämiselle keittiöstä toiseen suuri. Tämä on otettu paloilmoitinjärjestelmää suunniteltaessa huomioon siten, että jos jossain keittiöistä havaitaan palo, ottaa paloilmoitinkeskus ohjat ja sammuttaa sähköt keittiöstä. Kaikkien keittiöiden sähköt katkaistaan siinä tapauksessa, että palo havaitaan jossain ravintolamaailman lähellä. Myös jokaisessa huuvassa on oma paloilmoittimeen liitetty sammutusjärjestelmänsä.

Mielenkiintoinen projekti!

Lisätietoja
Palvelut
Paloturva

Matkus-logo. paloilmoitinliike.fi

Ruo­ho­lah­den­ka­tu 23, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: saneerauksen aikainen palopassi

Silloin tällöin Paloilmoitinliikekin pääsee kurkistamaan mielenkiintoisiin historiallisiin kiinteistöihin esimerkiksi palopassin asentamisen ansiosta kuten Fennian tupakkatehtaan saneerauksen yhteydessä.

Ruoholahdenkadun ja Köydenpunojankadun kulmaan valmistui vuonna 1913 tehdaskiinteistö, joka täytti koko Koskikaran korttelin. Se oli Helsingin ensimmäisiä rakennuksia, jossa käytettiin betonipalkkeja ja betonisia välipohjia. Rakennuksessa toimi tupakkatehdas Fennia aina 60-luvun alkuvuosille saakka. Fennia tunnetaan erityisesti lähes legendaarisen maineen saavuttaneesta Työmies-pillitupakasta.

Tupakkatehtaan jälkeen rakennus on ehtinyt olla monessa käytössä ja peruskorjattukin useaan kertaan. Nyt rakennusta jälleen peruskorjataan avariksi toimitiloiksi vastaamaan tämän ajan työn tekemisen tarpeita. PIL asensi rakennuksen kaikkiin kuuteen kerrokseen työmaa-aikaisen, langattoman paloilmoitinjärjestelmän eli palopassin suojaamaan rakennusta saneerauksen aikana.

Lisätietoja
Palopassi

As. Oy Ket­tu­ku­ja 4, Hel­sin­ki

Mitä tehtiin: palovaroitinjärjestelmä

Herttoniemeen, lähelle vanhaa sairaalaa, on juuri valmistunut kolme uutta asuinrakennusta, joiden yleisiin tiloihin asensimme palovaroitinjärjestelmän. Vuoden vaihteessa oli viereisen As. Oy Herttoniemen tornin asuinrakennusten palovaroittimet jo saatu asennettua.

Projektista tekee hieman erikoisen se, että asuntoyhtiöillä on rakennusten alla yhteinen parkkihalli, jossa toimii nyt yksi yhteinen paloilmoitinjärjestelmä.

paloilmoitinliike.fi