Kovan kysynnän vuoksi otimme myös kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmät mukaan palveluvalikoimaamme. Järjestelmillä parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta ja huolehditaan, etteivät asiaankuulumattomat henkilöt pääse tiloihin samalla kun helpotetaan oman henkilöstön kulkemista.

PIL suunnittelee ja asentaa järjestelmät sekä kouluttaa tarvittaessa asiakkaan. Teemme yhteistyötä Schneider Electricin, Hedegrenin ja FSM:n kanssa.

Lisätietoja löytyy tuotteista ja palveluista täältä.