Savunpoistojärjestelmän tarkoituksena on pitää palotilanteessa rappukäytävät ja poistumisreitit vapaina savusta ja myrkyllisistä palokaasuista. Ilman toimivaa savunpoistoa kerrostalohuoneistosta poistuminen savuisen rappukäytävän kautta on jokseenkin mahdoton tehtävä. Myös pelastajien työ vaikeutuu ja savuvahinkojen määrä moninkertaistuu.

Häiriöitä savunpoistojärjestelmissä on yllättävän usein eivätkä luukut hätätilanteessa aukeakaan. Toimimattomuuden taustalla voi olla esimerkiksi suunnitteluvirhe, puutteellinen asennus tai järjestelmää ei osata käyttää oikein. Niinkin yksinkertaiset asiat kuin avausvaijerien jumittuminen, talvimyrskyn jäädyttämä luukku tai varavoima-akkujen virran hyytyminen voivat olla toimimattomuuden taustalla ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen tulipalon sattuessa.

On tärkeää muistaa tehdä huollot ja testaukset säännöllisesti vähintään vuoden välein sekä korjata välittömästi järjestelmässä havaitut puutteet. Pelastuslaki määrittää vastuut selkeästi. Rakennuksen omistaja ja haltija on velvoitettu huolehtimaan, että savunpoistoon käytettävät laitteet ovat toimintakunnossa. Siis myös siitä, että huollot ja tarkastukset tehdään asetusten ja laitetoimittajien määrittämillä aikaväleillä. Useimmiten tämä on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

Paloilmoitinliikkeen toimintaan kuuluu myös savunpoistojärjestelmien suunnittelu ja toteutus. PIL tarkastaa ja huoltaa kaikkia savunpoistojärjestelmiä joko vuosisopimusten mukaan tai yksittäisinä toimeksiantoina eri puolilla Suomea.