PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
pil.info@paloilmoitinliike.fi
26 marras 2018
Helsingin Musiikkitaloon savunilmaisimet. paloilmoitinliike.fi

Musiikkitalossa savuaa

Helsingin Musiikkitalon avajaisten jälkeen talossa on ollut tuhansia konsertteja ja tapahtumia, joista osassa on käytetty savu- ja muita pyroteknisiä tehosteita tuomaan lisää draamaa näyttämölle. Jos esimerkiksi paloilmaisimet ja savunpoistolaitteistot reagoivat tehosteiden aikaansaamaan savuun, se tuo iltaan turhaakin draamaa.

Olemme päivittäneet Musiikkitalon savunpoistolaitteistoa ja vaihtaneet ilmaisimet yhdistelmäilmaisimiin, jotka tunnistavat sekä lämmön että savun. Nyt Musiikkitalon vastuuhenkilöt voivat tarvittaessa itse kytkeä savunilmaisimet irti siksi aikaa, kun lavalla tapahtuu.

Kun irtikytkentä on suunniteltu, toteutettu ja ajoitettu oikein, voidaan välttää automaattisen paloilmoittimen antamat erheelliset palohälytykset. On syytä huomata, että paloilmoittimen irtikytkennän saa tehdä ainoastaan paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja ja että irtikytkennän ajaksi alueelle on aina järjestettävä palovartiointi. Sen sijaan, kun laitteistoon on asennettu erityinen irtikytkentälaite kuten Musiikkitalossa, irtikytkennän saavat tehdä myös erikseen nimetyt tekniset henkilöt.

26 loka 2018
Porraskäytävässä savua

Savunpoistolaitteisto tulee testata vuosittain

Savunpoistojärjestelmän tarkoituksena on pitää palotilanteessa rappukäytävät ja poistumisreitit vapaina savusta ja myrkyllisistä palokaasuista. Ilman toimivaa savunpoistoa kerrostalohuoneistosta poistuminen savuisen rappukäytävän kautta on jokseenkin mahdoton tehtävä. Myös pelastajien työ vaikeutuu ja savuvahinkojen määrä moninkertaistuu.

Häiriöitä savunpoistojärjestelmissä on yllättävän usein eivätkä luukut hätätilanteessa aukeakaan. Toimimattomuuden taustalla voi olla esimerkiksi suunnitteluvirhe, puutteellinen asennus tai järjestelmää ei osata käyttää oikein. Niinkin yksinkertaiset asiat kuin avausvaijerien jumittuminen, talvimyrskyn jäädyttämä luukku tai varavoima-akkujen virran hyytyminen voivat olla toimimattomuuden taustalla ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen tulipalon sattuessa.

On tärkeää muistaa tehdä huollot ja testaukset säännöllisesti vähintään vuoden välein sekä korjata välittömästi järjestelmässä havaitut puutteet. Pelastuslaki määrittää vastuut selkeästi. Rakennuksen omistaja ja haltija on velvoitettu huolehtimaan, että savunpoistoon käytettävät laitteet ovat toimintakunnossa. Siis myös siitä, että huollot ja tarkastukset tehdään asetusten ja laitetoimittajien määrittämillä aikaväleillä. Useimmiten tämä on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

Paloilmoitinliikkeen toimintaan kuuluu myös savunpoistojärjestelmien suunnittelu ja toteutus. PIL tarkastaa ja huoltaa kaikkia savunpoistojärjestelmiä joko vuosisopimusten mukaan tai yksittäisinä toimeksiantoina eri puolilla Suomea.