PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA

Turvallisesti ulos palotilanteessa

Pelastuslain mukaan uloskäytävät ja niille johtavat reitit tulee merkitä ja valaista asianmukaisesti. Poistumisvaloilla osoitetaan uloskäytävän sijainti sekä poistumiseen käytettävä kulkureitti palotilanteessa. Poistumisvalot on sijoitettava siten, että ne palotilanteessa selkeästi osoittavat uloskäytävien sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin.

Poistumisopasteiden näkyvyys varmistetaan riittävällä valaistuksella.

Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja. Valaistuksen on käynnistyttävä, kun tavallinen valaistus joutuu epäkuntoon. Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuointiin vaadittavan ajan. Valaistuksella on oltava riippumaton virransyöttö, jolla turvataan valaistuksen toiminta vähintään yhden tunnin ajaksi.

Poistumisreittien merkintöjen ja valaistuksen toimintakuntoisina pysyminen varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla, josta vastaa rakennuksessa tehtävään koulutettu henkilön tai pätevöitynyt paloilmoitinliike. Laitteistokohtaisessa kunnossapito-ohjelmassa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Kaikki tehdyt toimenpiteet myös merkitään kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen päiväkirjaan.

Savunpoistojärjestelmä