PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Huurrekuja 7, 04360 TUUSULA
+ Vuotta kokemusta
+ Huoltokohdetta
+ Järjestelmätoimitusta

Asiakaskohteitamme

Olemme suunnitelleet ja toimittaneet paloilmoitinjärjestelmiä yli 800 erilaiseen kohteeseen ympäri Suomea. Alla joitakin esimerkkejä. Kerromme mielellämme lisää projekteista.

Muuntamo öljynjalostamon alueella, Kulloo

Nesteen Porvoon jalostamotoiminnot sijaitsevat Kulloossa Kilpilahden teollisuusalueella. Jalostamon tuotanto on pitkälle automatisoitua eikä se saa missään vaiheessa häiriintyä.

ABB:n Process Industries -yksikkö rakensi säiliöalueelle uuden muuntamon, johon moduulit tuotiin Itävallasta. Suunnittelimme ja toteutimme muuntamoon paloilmoitinjärjestelmän turvaamaan häiriötöntä sähkönjakelua.

Kohteessa tavanomaisten pisteilmaisimien käyttö matalassa kaapelitilassa lattian alla ei ollut perusteltua, koska ilmaisimia olisi tarvittu peräti 200. Niiden sijasta kaapelitilaan asennettiin 14 näytteenottojärjestelmää. Niiden toiminta perustuu imuputkistoon, jolla valvottavasta tilasta imetään ilmaa keskusyksikössä sijaitsevalle ilmaisimelle. Jos ilman mukana kulkeutuu ilmaisimeen savua tai muita palon aiheuttamia partikkeleita, välittää järjestelmä paloilmoituksen kiinteistön paloilmoittimeen. Kyteväkin palo, joka ei vielä tuota savua, kyetään havaitsemaan ilmaisimilla, jotka usein hyödyntävät lasertekniikkaa.

Järjestelmässä käytettävät ilmaisimet ovat erittäin skaalautuvia ja voidaan ohjelmoida täysin valvottavan tilan mukaan. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi sairaaloiden ja lääketehtaiden puhdastilat ja atk-konehuoneet. Samoja laitteita voidaan käyttää myös autohalleissa, eläinsuojissa ja jopa jätelaitosten erittäin likaisissa tiloissa, joissa tavanomaiset pisteilmaisimet likaantuvat nopeasti ja aiheuttavat vikahälytyksiä. Korkeissa tiloissa taas tavanomaisia paloilmaisimia on hankala huoltaa, joten näytteenottojärjestelmä ratkaisee ongelman.

Mikäli näytteenottoilmaisia on useampia, ne voidaan kytkeä joko väylään keskenään tai suoraan paloilmoittimen osoitteelliseen silmukkaan, jolloin niitä voidaan etähallita keskitetysti kuten Nesteellä on tehty. Näytteenottojärjestelmät ovat aina erikoisratkaisuja, joille tarvitaan viranomaisten lupa paloilmoittimessa käyttöön.

Muuntamon rakentamisesta huolehti ABB:n Process Industries -yksikkö. Kohteeseen asennettiin Siemensin näytteenottolaitteet. Sähköasennukset teki Sähköpare Oy ja laitetoimittaja Siemens huolehti grafiikasta ja käyttöönotosta.

 

     

Palvelukeskus Purola, Kemi

Kemissä sijaitseva Purola on Toivola-Luotolan Setlementti ry:n ylläpitämä, monipuolisia palveluja vanhuksille tarjoava palvelukeskus. Setlementit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on edistää mm. yhteiskunnallista tasa-arvoa ja humaanisuutta. Kevättalvella PIL Paloilmoitinliike päivitti palvelukeskuksen palosuojauksen ajan tasalle.

Muiden palveluiden lisäksi Purolassa on myös vuokra-asuntoja ja hoivaosastoja vanhuksille. Palvelutalon pihapiirissä sijaitsee 22 asuntoa käsittävä Senioritalo ja palvelukeskuksen yhteydessä 17 vuokra-asunnon palvelutalo. Kummassakin talossa on lisäksi yhteisiä oleskelutiloja ja seurustelunurkkauksia. Kaikki tilat on nyt suojattu nykyaikaisilla osoitteellisilla paloilmoittimilla.

Uudistuksessa palvelukeskuksen vanha paloilmoitinjärjestelmä uusittiin kokonaan, Senioritalossa vaihdettiin vain paloilmoitinkeskus. Molempiin taloihin päivitettiin uudenaikaiset Schneiderin Esmi Sense FDP 252 -paloilmoitinkeskukset, jotta koko järjestelmä saatiin yhtenäiseksi. Nyt eri talojen järjestelmät kommunikoivat keskenään, mikä antaa käyttäjälle paremman kokonaiskuvan, helpottaa ylläpitoa ja aiheuttaa vähemmän virhehälytyksiä.

 

     

Grand Hotel Mustaparta, Tornio

Aivan Suomen ja Ruotsin rajan tuntumassa sijaitsevaa hotellia mainostetaan luksustasoisena teemahotellina, joka on saanut nimensä ja tarinansa 1700-luvun lopulla Torniossa vaikuttaneelta talonpoika Iisakki Mustaparralta, joka oli eräänlainen paikallinen ”Robin Hood”. Hän onnistui teoillaan parantamaan maalaisten oikeuksia ja päätyi lopulta valtiopäivämieheksi Tukholmaan.

Hotelli on remontoitu entisen Tornion yhteislyseon komeaan rakennukseen, jonka vanhempi osa on rakennettu 1900-luvun alussa venäläiseksi kasarmiksi ja uudempi osa 1950-luvun lopulla. Nyt avattu osa on ensimmäinen kolmessa vaiheessa tehtävästä uudistuksesta. Nyt avattuun uudempaan osaan on remontoitu luokkahuoneen kokoisia sviittejä ja näyttävä ballroom vanhasta jumppasalista.

Kun museovirasto valvoo työtä, on myös paloilmoitinliiketyöt tehtävä pieteetillä. Tämä tulee vielä korostumaan, kun remontti etenee rakennuksen vanhempiin osiin. Toimimme kohteessa paloilmoitinliikkeenä. Suunnittelimme rakennukseen nykyaikaisen Hedengrenin Firescape -paloturva­valojärjestelmän, joka sisältää paloilmoittimien lisäksi turva- ja opastevalot.

 

   

Kaukokiito Oy, Vantaa

Kaukokiidolla on kolmisenkymmentä logistiikkaterminaalia eri puolilla Suomea ja näistä Vantaalla Kehä III kupeessa oleva terminaali on suurin sekä tavara- että liikennemäärissä mitattuna. Kiinteistössä on myös mm. toimistotilat, punttisali, sauna ja tietysti kuljettajien makuutilat.

Vantaan Kaukokiidossa työskentelee noin 80 henkilöä. Alihankkijoita ja kuljettajia liikkuu terminaalissa päivästä riippuen sadasta kolmeensataan, sesonkiaikoina keväällä ja syksyllä vielä enemmän. Töitä terminaalissa tehdään ympäri vuorokauden. Siksikin on tärkeää, että paloilmoitinjärjestelmä on ajan tasalla.

PIL päivitti Kaukokiidon vanhan konventionaalisen järjestelmän nykyaikaiseksi osoitteelliseksi järjestelmäksi Hedengrenin Prodex FIREscape -keskuksella. Paloilmoitinjärjestelmä on asennettu koko kiinteistöön: logistiikkahalliin, toimistotiloihin ja kuljettajien majoitustiloihin, jonne asennettiin ns. kantaäänihälytin, jolla varmistetaan makuutiloissa nukkuvien herääminen. Kun muissa tiloissa palohälytin huutaa 65 dB:n voimalla, on volyymin oltava makuutiloissa vähintään 75 dB. Eiköhän siihen herää.

 

 

Pihtiputaan kirkko, Pihtipudas

Vuonna 1783 rakennettu Pihtiputaan Pääkirkko on historiallisesti merkittävä kohde ja yksi Suomen vanhimmista edelleen käytössä olevista ristikirkoista. Suunnittelimme kirkkoon uuden, nykyaikaisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän, joka kertoo hälytystilanteessa täsmälleen ilmaisinkohtaisesti missä kohtaa kirkkoa palaa. Otimme myös huoltovastuun paloilmoitinjärjestelmän pysymisestä jatkossa täydessä toimintakunnossa.

Puukirkot ovat tulenarkoja jo rakennusmateriaalinsakin puolesta. Pelastustoimen tilastojen mukaan Suomessa on keskimäärin seitsemän kirkkopaloa vuodessa, joista enemmän kuin puolet on tuhopolttoja. Vaikka useimmat yritykset eivät onnistukaan, jokainen yritys herättää seurakunnat tarkistamaan omien kirkkojensa paloturvallisuutta. Pihtiputaan kirkossa oli käytössä paloilmoitinjärjestelmä, mutta se oli vanha ja antoi silloin tällöin vääriä hälytyksiä.

Yli 200-vuotiaan puukirkon arkkitehtuuri luo erittäin haastavat olosuhteet paloilmoitinjärjestelmän asennukselle. Vuoden 1874 peruskorjauksessa katon harjalla ollut paanutettu viiritanko korvattiin kahdeksankulmaisella lanterniinilla, ja juuri tämä lanterniini tarjosi asennustyön suurimmat haasteet. Jotta tilaan oli mahdollista asentaa ilmaisimet, eivät tikkaat enää riittäneet vaan oli ryömittävä ahtaasta luukusta ullakon välitilaan ja sieltä lanterniinissa olevalle luukulle. Kaikki tarpeelliset ilmaisimet saatiin asennettua.

 

Peltolan koulu, Tikkurila

Peltolan koulu on Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa sijaitseva musiikkipainotteinen yläkoulu, jossa opiskelee 500-600 oppilasta. Sisäilmaongelmista johtuen koulussa aloitettu mittava remontti ajoi koululaisia evakkoon lähikouluun, kun koulussa remontoitiin osa luokista ja yleisistä tiloista.

Remontin yhteydessä uusittiin myös vanhentunut paloilmoitinjärjestelmä. Konventionaalisen keskuksen tilalle vaihdoimme osoitteellisen Schneiderin Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskuksen, joka mahdollistaa jatkossa kenttälaitteiden uusimisen osoitteellisiksi.

 

Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsinki

Jätkäsaaren Hampurinkujalle valmistuvan talon 90 asunnosta 20 on kehitysvammaisten erityisasuntoja. Käyttöönotimme rakennukseen Hedengren Securityn Firescape -palovaroittimet. Samaan järjestelmään on integroitu myös turvavalot. Tavanomaisesta poikkeavaa on se, että järjestelmään liitetystä sprinklerilaitteistosta palohälytystieto välitetään hätäkeskukseen, mutta ilmaisimet hälyttävät vain paikallisesti.

Myös Jakomäkeen valmistuu 20 erityisasuntoa. Täällä paloilmoitin liitetään hoitajakutsujärjestelmään siten, että henkilökunta saa palotilanteessa huoneen tarkkuudella tiedon, missä palaa. Lisäksi henkilökunnan tilaan tulee PC, jossa on paloilmoittimen virtuaalinen käyttölaite, jonka kautta henkilökunta näkee paloilmoittimen tilan, mm. hälytykset huoneen tarkkuudella. Järjestelmän ohjaaminen PC:n kautta kuitenkin estetään. Paloilmoitinjärjestelmäksi valittiin Securitonin Securifire 2000.

 

Myllypuron kampus, Metropolia, Helsinki

Metropolia keskittää nykyiset 16 pääkaupunkiseudun toimipistettään neljään kampukseen Arabianrantaan, Leppävaaraan, Myyrmäkeen ja Myllypuroon. Osin metroradan päälle rakennettavan Myllypuron kampuksesta tulee näistä suurin: opiskelijoita 6000, työntekijöitä 500 ja huoneistoneliömetrejä 40 000.

Koska kampus on suuri, myös paloilmoitinjärjestelmän on oltava suuri. Kohteeseen on tulossa kaikkiaan 10 verkotettua paloilmoitinkeskusta, joita tullaan todennäköisesti hallitsemaan graafisen käyttöliittymän avulla. Myös verkotettuja turvavalokeskuksia tulee olemaan 10.

Joulukuussa 2017 harjakorkeuteen edenneen kampuksen A-osan paloilmoitinjärjestelmän 1. vaiheen asennustyöt ovat loppusuoralla ja käyttöönotto on kesällä 2018. Korkeakouluopiskelijat muuttavat kampukseen 2018-19.

Paloilmoitinjärjestelmänä on Hedengren Securityn Firescape ja turvavalojärjestelmänä Hedengren Securityn Neptolux.

 

Lapinlahden sairaalan huoltorakennus, Helsinki

Lapinlahden sairaala Helsingissä on tänä päivänä kulttuuri- ja mielenterveysalan valtaama. Tiloissa tekee vuokralaisina töitä satoja ammattilaisia, tapahtumissa käy tuhansia. Viime talvena asensimme sähköurakoitsijan alihankkijana sairaala-alueen vanhaan huoltorakennukseen paloilmoitinjärjestelmän. Huoltorakennuksessa sijaitsevat mm. Lapinlahden alueen sähköpääkeskus ja varavoimala.

Kun paloilmoitinjärjestelmää asennetaan suojeltuun kohteeseen, Museovirasto asettaa tiukat rajat näkyville muutoksille, joten erikoisratkaisuja on etsittävä. Yhteistyössä arkkitehdin kanssa kaikkiin ongelmakohtiin myös löydettiin ratkaisu.

As. Oy Kettukuja 4, Helsinki

Herttoniemeen, lähelle vanhaa sairaalaa, on juuri valmistunut kolme uutta asuinrakennusta, joiden yleisiin tiloihin asensimme palovaroitinjärjestelmän. Vuoden vaihteessa oli viereisen As. Oy Herttoniemen tornin asuinrakennusten palovaroittimet jo saatu asennettua.

Projektista tekee hieman erikoisen se, että asuntoyhtiöillä on rakennusten alla yhteinen parkkihalli, jossa toimii nyt yksi yhteinen paloilmoitinjärjestelmä.

Spahotel Sveitsi, Hyvinkää

Aikanaan huippusuosittu Rantasipi Sveitsi pisti pillit pussiin vuoden 2015 lopussa. Nyt vain pari vuotta myöhemmin hotelli avasi uudelleen ovensa täysin uudistuneena nimellä Spahotel Sveitsi. Hotellissa on 182 huonetta, kattavat kokoustilat, ravintoloita ja runsaasti ajanvietetiloja liikuntakeskuksesta kylpylään ja elokuvateattereista seikkailupuistoihin.

Uusimme koko laajan hotellikompleksin paloilmoitinjärjestelmän ja toimitimme tarvittavat laitteet. Teimme kaikki paloilmoitinliiketyöt sähköurakoitsijan alihankkijana. Tilojen moninaisuus toi projektiin mukavaa haasteellisuutta. 

Malmin sairaala, Helsinki

Rakensimme Malmin sairaalan paloilmoitingrafiikan. Sairaala-alueella on lukuisia rakennuksia, joissa kaikissa oli erilliset paloilmoitinjärjestelmät. Nyt kun järjestelmät on yhdistetty graafisella käyttöliittymällä, on käyttö ja hallinta keskitetysti yhdestä paikasta huomattavasti aiempaa helpompaa.

Piikkiökoti, Kaarina

Piikkiön Kirismäessä sijaitseva vanhainkoti muuttui laajennuksen myötä 30-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen kodiksi ja sai samalla uuden nimen Piikkiökoti.

Toimimme uudistuksessa paloilmoitinliikkeenä sähköurakoitsijan alihankkijana ja toimitimme tarvittavat laitteet. Työ jatkuu edelleen vanhan puolen saneerauksella. Myös sinne asennetaan nykyaikainen paloilmoitinjärjestelmä. 

Sokos Hotelli Presidentti, Helsinki

Toimimme paloilmoitinliikkeenä Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Sokos Hotel Presidentin paloilmoitusjärjestelmän päivityksessä.

Hotelli käy parhaillaan läpi kattavaa peruskorjausta, joka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2018. Ylimääräistä haastetta projektille tuo se, että hotelli toimii peruskorjauksesta huolimatta kaiken aikaa normaalisti. Projekti toteutetaan neljässä vaiheessa, joista ensimmäinen valmistui vuonna 2016 ja viimeinen ensi vuonna samaan aikaan koko projektin valmistumisen kanssa.

Kustaankartanon palvelukeskus, Helsinki

Toimimme paloilmoitinliikkeenä Oulunkylässä sijaitsevan Kustaankartanon palvelukeskuksen paloilmoitinjärjestelmän päivityksessä. Kustaankartanon tarjoamat monipuoliset palvelut sijoittuvat useisiin erillisiin rakennuksiin, joten paloilmaisiakin asennettiin mittavat tuhatkunta. Myös keskuksia ja käyttölaitteita on useampia.

Työhön kuului kaikki paloilmoitinjärjestelmien päivitykset niin asuinyksiköissä kuin esimerkiksi päivätoiminnan ja hallinnon tiloissa. Kenttäasennukset hoiti sähköliike, jolle toimimme projektissa paloilmoitinliikkeenä. Haastavinta oli projektin rikkonaisuus, joka pilkkoi työn pieniin osiin ja vaiheisiin.

 

Tornion terveyskeskus

Päivitimme keväällä Tornion terveyskeskuksen kaikki paloilmoittimien paikantamiskaaviot, joista pelastushenkilöstö voi palotilanteessa paikantaa paloalueen. Uudet paikantamiskaaviot ovat nyt entisiä selkeämmät ja käyttäjäystävällisemmät.

Nurmijärven kirkko

Nurmijärven puukirkko on vuonna 1793 valmistunut kirkko, johon suoritimme paloilmoitinjärjestelmän päivityksen kevään 2017 aikana. Kävimme kirkon läpi kellarista kellotapuliin: poistimme vanhan paloilmoitinjärjestelmän ja asensimme tilalle uuden nykyaikaisen järjestelmän. Historiallisesti merkittävän puukirkon ulkopuolelle räystään alle asennettiin myös lämpöilmaisinkaapelit suojaamaan kirkkoa palolta. Kuva: Nurmijärven seurakunta.

Nurmijärven kirkko

Ou­to­kum­pu Oyj, Tor­nio

Suunnittelimme ja asensimme Outokummun Tornion terästehtaan kuumavalssaamon sähkötilaan Securiton-näytteenottojärjestelmän. Käytimme kohteessa erikoispalonilmaisulaitteita ja asensimme tiloihin näytteenottoilmaisia, jotka analysoivat jatkuvasti ilman savupitoisuutta tiloihin asennetun putkiston kautta. Automaattinen paloilmoitus lähtee tarvittaessa analyysin tuloksen perusteella hätäkeskukseen. Työ valmistui syksyllä 2016.

Outokumpu logo

Hyvinvointikartano Kaisankoti, Espoo

Kylpylä- ja hyvinvointipalveluja tuottavan kartanohotellin Kaisankodin koko paloilmoitinjärjestelmä päivitettiin nykyaikaiseksi Prodex FIREscpe -laitteilla. Projektiin kuului suunnittelu sekä laitetoimitukset ja -asennukset. Projekti valmistui syksyllä 2015.

Kaisankoti

HUSLAB-laboratoriot, Uusimaa

Toimimme paloilmoitinliikkeenä sähköurakointiyritys DT Systems Oy:lle. Suunnittelimme HUSLABin Uudenmaan laboratorioyksiköiden paloilmoitinjärjestelmät ja suoritimme Schneider Electric -tuotteiden toimitukset ja käyttöönotot. Projekti valmistui syksyllä 2015.

Huslab logo

Kohteinamme on ollut myös esimerkiksi

TEOLLISUUSRAKENNUKSIA JA -HALLEJA
OPPILAITOKSIA JA KOULUJA
TERVEYDENHUOLTOON JA SOSIAALIPALVELUIHIN LIITTYVIÄ TILOJA
TOIMISTORAKENNUKSIA
HOTELLEJA JA MAJOITUSTILOJA
LIIKERAKENNUKSIA
PYSÄKÖINTILAITOKSIA
LIIKUNTAHALLEJA JA -RAKENNUKSIA
KIRKKOJA JA KULTTUURIRAKENNUKSIA

 

Meiltä ratkaisut pieniin ja suuriin kohteisiin ympäri Suomea.